O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Array

Šibenik mora biti sjedište nove uprave za pomorsko dobro

Šibenik ispunjava sve uvjete da u njemu bude smještena nova državna uprava za gospodarenje i upravljanje pomorskim dobrom Ministarstva prometa, pomorstva i infrastrukture, a njeno osnivanje traži Odbor za turizama Hrvatskog sabora – kazao je predsjednik tog saborskog Odbora Goran Beus Richembergh na današnjem nautičkom forumu koji je pod nazivom ” Održivi razvoj nautičkog turizma: prepreke i prilike” održan u sklopu 4. međunarodnog sajma “Adriatic Boat Show” u Šibeniku. “Nema idealnijeg mjesta na Jadranu za to od Šibenika koji ima središnju poziciju na obali, a i jaku orijentaciju prema nautičkom turizmu.”,napomenuo je.

Saborski odbor za turizam smatra da je zbog važnosti upravljanja i gospodarenje pomorskim dobrom ta djelatnost zaslužila posebnu upravu i inzistirat će da ona bude dislocirana. Bit je u tome da Hrvatska počne konačno planski upravljati pomorskim dobrom kao jednim od svojih navrijednijih resursa i da se ustanovi integralni model upravljanja.

Beus Richembergh je danas, prvi put pred zainteresiranom javnošću predstavio zaključke saborskog odbora za turizam koji je krajem travnja analizirao stanje u nautičkom turizmu u Hrvatskoj, i u suradnji s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore donio niz prijedloga za njegovo unaprijeđenje. Zaključili su da Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, kakav je sada, predstavlja prepreku za ulaganja u nautički turizam i otvara vrata špekulativnim investicijama. Kao primjer za to naveo je slučaj koncesije za marinu u Tisnom. Potrebno je, prema ocjeni tog saborskog odbra, stvoriti takav zakonski okvir koji će jamčiti pravnu sigurnost ulagačima, rečeno ne na forumu.

Jedan od prijedloga je da u Hrvatskoj, izmjenom nekim poreznih rješenja, treba zadržati plovila pod stranom zastavom po ulasku Hrvatske u EU i osigurati im dodatne pogodnosti ako se registriraju u Hrvatskoj.

Naznačena je potreba uspostavljanja stimulativne fiskalne politike za nautiku među kojima zadržati povlaštenu stopu PDV-a od 10 posto za čarter djelatnosti te istu povlaštenu stopu uvesti i za smještaj plovila u lukama nautičkog turizma,a predlažu i uvođenje tax free goriva za mega jahte od čega bi veliku korist imale naftne kompanije u Hrvatskoj.

Odbor za turizam je, kako je njegov predsjednik danas iznio, zaključio i da značajni dio prihoda od boravišne pristojbe ostvaruje upravo nautički turizam pa traže od Hrvatske turističke zajednice da taj novac ulože u promociju nautičkog turizma i informiranje nautičara o svim pogodnostima koje mogu imati u Hrvatskoj, a i da lokalne zajednice dobiju veći dio “boravišnog kolača” .

Nautički turizam sudjeluje s nešto više od 10 posto u ukupnim prihodima od turizma u Hrvatskoj. Strategija razvoja nautičkog turizma donesena još prije nekoliko godina, ali se nije provela u praksi, a Hrvatska je po toj strategiji trebala već biti prepoznata kao prva na Sredozemlju u nautičkom turizmu, stav je Odbora za turizam .

Hrvatska ima 98 luka nautičkog turizma, od čega 61 marina sa 17.059 vezova. Prošle je godine Hrvatsku posjetilo oko 642 000 nautičara.

mok.hr

Šibenik ispunjava sve uvjete da u njemu bude smještena nova državna uprava za gospodarenje i upravljanje pomorskim dobrom Ministarstva prometa, pomorstva i infrastrukture, a njeno osnivanje traži Odbor za turizama Hrvatskog sabora – kazao je predsjednik tog saborskog Odbora Goran Beus Richembergh na današnjem nautičkom forumu koji je pod nazivom ” Održivi razvoj nautičkog turizma: prepreke i prilike” održan u sklopu 4. međunarodnog sajma “Adriatic Boat Show” u Šibeniku. “Nema idealnijeg mjesta na Jadranu za to od Šibenika koji ima središnju poziciju na obali, a i jaku orijentaciju prema nautičkom turizmu.”,napomenuo je.

Saborski odbor za turizam smatra da je zbog važnosti upravljanja i gospodarenje pomorskim dobrom ta djelatnost zaslužila posebnu upravu i inzistirat će da ona bude dislocirana. Bit je u tome da Hrvatska počne konačno planski upravljati pomorskim dobrom kao jednim od svojih navrijednijih resursa i da se ustanovi integralni model upravljanja.

Beus Richembergh je danas, prvi put pred zainteresiranom javnošću predstavio zaključke saborskog odbora za turizam koji je krajem travnja analizirao stanje u nautičkom turizmu u Hrvatskoj, i u suradnji s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore donio niz prijedloga za njegovo unaprijeđenje. Zaključili su da Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, kakav je sada, predstavlja prepreku za ulaganja u nautički turizam i otvara vrata špekulativnim investicijama. Kao primjer za to naveo je slučaj koncesije za marinu u Tisnom. Potrebno je, prema ocjeni tog saborskog odbra, stvoriti takav zakonski okvir koji će jamčiti pravnu sigurnost ulagačima, rečeno ne na forumu.

Jedan od prijedloga je da u Hrvatskoj, izmjenom nekim poreznih rješenja, treba zadržati plovila pod stranom zastavom po ulasku Hrvatske u EU i osigurati im dodatne pogodnosti ako se registriraju u Hrvatskoj.

Naznačena je potreba uspostavljanja stimulativne fiskalne politike za nautiku među kojima zadržati povlaštenu stopu PDV-a od 10 posto za čarter djelatnosti te istu povlaštenu stopu uvesti i za smještaj plovila u lukama nautičkog turizma,a predlažu i uvođenje tax free goriva za mega jahte od čega bi veliku korist imale naftne kompanije u Hrvatskoj.

Odbor za turizam je, kako je njegov predsjednik danas iznio, zaključio i da značajni dio prihoda od boravišne pristojbe ostvaruje upravo nautički turizam pa traže od Hrvatske turističke zajednice da taj novac ulože u promociju nautičkog turizma i informiranje nautičara o svim pogodnostima koje mogu imati u Hrvatskoj, a i da lokalne zajednice dobiju veći dio “boravišnog kolača” .

Nautički turizam sudjeluje s nešto više od 10 posto u ukupnim prihodima od turizma u Hrvatskoj. Strategija razvoja nautičkog turizma donesena još prije nekoliko godina, ali se nije provela u praksi, a Hrvatska je po toj strategiji trebala već biti prepoznata kao prva na Sredozemlju u nautičkom turizmu, stav je Odbora za turizam .

Hrvatska ima 98 luka nautičkog turizma, od čega 61 marina sa 17.059 vezova. Prošle je godine Hrvatsku posjetilo oko 642 000 nautičara.

mok.hr

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video