O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Array

Novi pravilnik – Ograničen ribolov u zaštićenim područjima

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je ovih dana Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova. Struka pozdravlja ovaj dokument, nadajući se da je ovo prvi korak, odnosno konačni početak uspostave funkcionalne zaštite obalnog područja Jadrana; prenosi Morski.hr.

Pravilnikom se propisuje regulacija ribolova u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji nacionalnog parka, posebnim ihtiološkim rezervatima i posebnim rezervatima u moru, dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji parka prirode, te posebnim staništima.

Pravilnik je nastao metodom zajedničkog upravljanja i postignut je sporazumno uz dogovor s ribarima, sve uz medijaciju WWF Adria.

Sportski i/ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata u moru i parka prirode smije se obavljati u skladu sa ograničenjima i uvjetima propisanim u posebnom propisu o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru, te uz posjedovanje posebne dozvole u skladu s aktom javne ustanova koja upravlja zaštićenim područjem. Zabranjeno je obavljanje gospodarskog ribolova i malog obalnog ribolova u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji nacionalnog parka.

Gospodarski i mali obalni ribolov u Limskom zaljevu

U Posebnom rezervatu u moru Limski zaljev čije su granice definirane Odlukom Skupštine općine Rovinj o proglašenju mora i podmorja Limskog zaljeva specijalnim rezervatom i Odlukom Skupštine općine Poreč o proglašenju mora i podmorja Limskog zaljeva specijalnim rezervatom zabranjeno je obavljanje gospodarskog i malog obalnog ribolova, osim ribolova radi zaštite uzgajališta školjkaša od predatora, sukladno odredbama Zakona o morskom ribarstvu.

Park prirode Telašćica

Na području Parka prirode Telašćica čije su granice definirane u Zakonu o proglašenju parka prirode Telašćica utvrđeno je nekoliko zona zaštite morskih područja: Zona stroge zaštite, koja se dijeli na podzone 1A i 1B, zona umjerene zaštite, koja se dijeli na podzonu zabrane ribolova, podzonu očuvanja biološkog bogatstava mora i podzonu regulacije gospodarskih aktivnosti.

Provedbu odluke o potpunoj zabrani ribolova provoditi će nadležne institucije uz pomoć IC kamera na području parka.

Foto: Morski.hr

Gospodarski i mali obalni ribolov u Podzoni očuvanja biološkog bogatstva mora

U Podzoni očuvanja biološkog bogatstva mora, po plovilu je dozvoljeno korištenje najviše 3 vrše za lov ribe te dva komada ostiju, a od povraza najviše dva komada odmeta, dvije kančenice, dvije panule ili dva komada povraza s kukom za lov glavonožaca. Dozvoljena su do dva komada stajaćih parangala, ali s ukupno najviše 100 udica. Dozvoljene su i jednostruke mreže stajaćice: veličine oka od najmanje 50 mm, visine mrežnog tega preko 4 metra ili veličine oka od najmanje 80 mm, visine mrežnog tega do 4 metra. Isključivo u gospodarskom ribolovu, dozvoljene su trostruke mreže stajaćice veličine oka središnjeg mrežnog tega mahe od najmanje 80 mm, a vanjskog mrežnog tega popone od najmanje 300 mm.

U ribolovu mrežama stajaćicama zabranjena je uporaba svih sredstava i načina plašenja ribe, umjetne rasvjete i mamaca.

Gospodarski i mali obalni ribolov u Podzoni regulacije gospodarskih aktivnosti

U području Podzona regulacije gospodarskih aktivnosti dozvoljeno je korištenje već gore navedenih alata te do 10 komada tunja samica, do deset vrša za izlov ribe, te stajaći parangal, do dva komada s ukupno najviše 200 udica.

Dozvoljena je upotreba do 400 metara trostrukih mreža stajaćica po plovilu, a ukupna duljina jednostrukih i trostrukih mreža stajaćica po plovilu ne smije prijeći 800 metara.

Kod polaganja mreža stajaćica u more plutajuća oznaka na početku i kraju mreže mora biti udaljena najmanje 100 metara od vanjske linije obuhvata podzone 1A i 1B.

Park prirode Lastovsko otočje

Gospodarski i mali obalni ribolov

U akvatoriju Parka prirode Lastovsko otočje čije su granice definirane u Zakonu o proglašenju Parka prirode Lastovsko otočje, u gospodarskom ribolovu po plovilu dozvoljeno je korištenje sljedećih ribolovnih alata: jedne ili više mreža stajaćica ukupne duljine 2000 metara po plovilu, najviše 35 komada vrša za lov ribe, najviše 100 komada vrši za lov krupnih rakova, stajaći parangal s ukupno do 500 udica, do deset komada odmeta, kančenice, povlačnih povraza, povraza s kukom za lov glavonožaca, do deset komada plivajućih povraza (tunje samice) i jedne osti.

Iznimno, u slučaju kada su na plovilu dva ili više ribara, ukupna dozvoljena duljina mreža stajaćica iznosi 3000 metara.

Mali obalni ribolov dozvoljeno je obavljati u skladu s posebnim propisom koji regulira mali obalni ribolov.

POSEBNA STANIŠTA I REGULACIJA RIBOLOVA U NJIMA

Posebna staništa su manji dijelovi ribolovnog mora koji obuhvaćaju ušća rijeka, zaljeve, uvale i kanale, u kojima postoje pogodni uvjeti za razvoj riba i drugih morskih organizama i koja su njihova mrijestilišta, hranilišta, rastilišta ili skloništa.

Posebna staništa su:

 1. Akvatorij ušća rijeke Dragonje jugoistočno od linije koja polazi od rta S. Petra u kursu 26°
 2. Akvatorij ušća rijeke Mirne (Tarska uvala) je omeđen spojnicom rt Poduliki – rt Kras
 3. Akvatorij uvale Klimo (otok Krk) omeđen spojnicom rt Solinji – rt Glavati
 4. Akvatorij ušća rijeke Zrmanje omeđen spojnicom rt Sveti Nikola – uvala Zališće (do Ždrila)
 5. Rijeka Guduća i akvatorij ušća rijeke Guduće omeđen spojnicom rt Peluča – rt Stinička
 6. Akvatorij Pirovačkog zaljeva omeđen spojnicom Prosika – rt Gradina do dna uvale Makirina
 7. Akvatorij uvale Morinje i Jadrtovac omeđen mostom na ulazu u uvalu Morinje
 8. Akvatorij ušća rijeke Jadro omeđen spojnicom rt kupališta Mramorno – naselje Čučine u Vranjicu
 9. Akvatorij ušća rijeke Žrnovnice omeđen spojnicom rt Stobreč – φ 43° 29,5485’, λ 16° 32,1902’
 10. Akvatorij ušća rječice Pantan omeđen spojnicom Resnik – Arbanija do trogirskog mosta, izuzev područja obuhvaćenog posebnim ihtiološkim rezervatom »Pantan«
 11. Akvatorij ušća rijeke Cetine omeđen spojnicom Dugi rat – Mala Luka
 12. Akvatorij ušća rijeke Neretve omeđen spojnicama točaka φ 43° 2,385 λ 17° 24,592’ i φ 42° 59,618’ λ 17° 28,392’, izuzev područja obuhvaćenog posebnim ihtiološkim rezervatom, a kako je on prikazan na karti iz članka 24. ovoga Pravilnika.
 13. Akvatorij Rijeke dubrovačke – sjeveroistočno od linije: rt Loznica – rt Kantafig.

U posebnim staništima zabranjeno je obavljanje bilo kakvog oblika ribolova osim ribolova povrazima, stajaćim parangalima, do dva komada s ukupno do 150 udica, vršama za lov ribe, ukupno 35 komada i ostima s i bez upotrebe osvjetljenja.

Velebitski kanal

U akvatoriju Velebitskog kanala dozvoljeno je obavljanje ribolova plivaricom srdelarom, plivaricom lokardarom, plivaricom ciplaricom, potegačom migavicom i giraricom. potegačom šabakunom, mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe i škampa, udičarskim ribolovnim alatima, ostima s i bez uporabe osvjetljenja, sakupljanje školjaka te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Novigradsko i Karinsko more

Dozvoljeno je u akvatoriju Novigradskog i Karinskog mora obavljanje ribolova plivaricom ciplaricom, plivaricom oližnicom, potegačom oližnicom, mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima sa i bez uporabe osvjetljenja, sakupljanje školjaka ronjenjem na dah u športskom i rekreacijskom ribolovu te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Prokljansko jezero

Dozvoljeno je u akvatoriju Prokljanskog jezera obavljanje ribolova plivaricom ciplaricom, plivaricom oližnicom, potegačom oližnicom, mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima sa i bez upotrebe osvjetljenja, sakupljanje školjaka ronjenjem na dah u športskom i rekreacijskom ribolovu te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Marinski zaljev

Dozvoljeno je u akvatoriju Marinskog zaljeva obavljanje ribolova plivaricom ciplaricom, jednostrukim mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima bez uporabe osvjetljenja, sakupljanje školjaka te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Neretvanski kanal

Dozvoljeno je u akvatoriju Neretvanskog kanala obavljanje ribolova plivaricom lokardarom, plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, mrežama stajaćicama, dredžom kunjkarom, vršama za lov ribe i škampa, udičarskim ribolovnim alatima, probodnim alatima, sakupljanje školjaka ronjenjem na dah u športskom i rekreacijskom ribolovu te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Ušće rijeke Raše

Dozvoljeno je u akvatoriju ušća rijeke Raše obavljanje ribolova udičarskim alatima, vršama za lov ribe, ostima s i bez upotrebe osvjetljenja, jednostrukim mrežama stajaćicama minimalne veličine oka mrežnog tega 64 mm i maksimalne duljine 800 metara te trostrukim mrežama stajaćicama siparama minimalne veličine oka središnjeg tega od 64 mm i maksimalne duljine 500 metara.

Zabranjeno je u akvatoriju ušća rijeke Raše obavljanje ribolova: jednostrukim mrežama stajaćicama od 16. svibnja do 14. listopada, trostrukim mrežama stajaćicama od 16. svibnja do 31. siječnja, Mreže stajaćice smiju se koristiti samo na doček.

Uvala Šćuza u Medulinskom zaljevu

Svaki oblik ribolova u uvali Šćuza (gospodarski, mali obalni, športski i rekreacijski ribolov) je zabranjen.

Detaljnije o tome što je sve dopušteno raditi u zaštićenim područjima možete pročitati u novom Pravilniku o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima.

 

 

 

 

 

 

Video: Što se događa s otpadom s najvećeg svjetskog kruzera?

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je ovih dana Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova. Struka pozdravlja ovaj dokument, nadajući se da je ovo prvi korak, odnosno konačni početak uspostave funkcionalne zaštite obalnog područja Jadrana; prenosi Morski.hr.

Pravilnikom se propisuje regulacija ribolova u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji nacionalnog parka, posebnim ihtiološkim rezervatima i posebnim rezervatima u moru, dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji parka prirode, te posebnim staništima.

Pravilnik je nastao metodom zajedničkog upravljanja i postignut je sporazumno uz dogovor s ribarima, sve uz medijaciju WWF Adria.

Sportski i/ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata u moru i parka prirode smije se obavljati u skladu sa ograničenjima i uvjetima propisanim u posebnom propisu o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru, te uz posjedovanje posebne dozvole u skladu s aktom javne ustanova koja upravlja zaštićenim područjem. Zabranjeno je obavljanje gospodarskog ribolova i malog obalnog ribolova u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji nacionalnog parka.

Gospodarski i mali obalni ribolov u Limskom zaljevu

U Posebnom rezervatu u moru Limski zaljev čije su granice definirane Odlukom Skupštine općine Rovinj o proglašenju mora i podmorja Limskog zaljeva specijalnim rezervatom i Odlukom Skupštine općine Poreč o proglašenju mora i podmorja Limskog zaljeva specijalnim rezervatom zabranjeno je obavljanje gospodarskog i malog obalnog ribolova, osim ribolova radi zaštite uzgajališta školjkaša od predatora, sukladno odredbama Zakona o morskom ribarstvu.

Park prirode Telašćica

Na području Parka prirode Telašćica čije su granice definirane u Zakonu o proglašenju parka prirode Telašćica utvrđeno je nekoliko zona zaštite morskih područja: Zona stroge zaštite, koja se dijeli na podzone 1A i 1B, zona umjerene zaštite, koja se dijeli na podzonu zabrane ribolova, podzonu očuvanja biološkog bogatstava mora i podzonu regulacije gospodarskih aktivnosti.

Provedbu odluke o potpunoj zabrani ribolova provoditi će nadležne institucije uz pomoć IC kamera na području parka.

Foto: Morski.hr

Gospodarski i mali obalni ribolov u Podzoni očuvanja biološkog bogatstva mora

U Podzoni očuvanja biološkog bogatstva mora, po plovilu je dozvoljeno korištenje najviše 3 vrše za lov ribe te dva komada ostiju, a od povraza najviše dva komada odmeta, dvije kančenice, dvije panule ili dva komada povraza s kukom za lov glavonožaca. Dozvoljena su do dva komada stajaćih parangala, ali s ukupno najviše 100 udica. Dozvoljene su i jednostruke mreže stajaćice: veličine oka od najmanje 50 mm, visine mrežnog tega preko 4 metra ili veličine oka od najmanje 80 mm, visine mrežnog tega do 4 metra. Isključivo u gospodarskom ribolovu, dozvoljene su trostruke mreže stajaćice veličine oka središnjeg mrežnog tega mahe od najmanje 80 mm, a vanjskog mrežnog tega popone od najmanje 300 mm.

U ribolovu mrežama stajaćicama zabranjena je uporaba svih sredstava i načina plašenja ribe, umjetne rasvjete i mamaca.

Gospodarski i mali obalni ribolov u Podzoni regulacije gospodarskih aktivnosti

U području Podzona regulacije gospodarskih aktivnosti dozvoljeno je korištenje već gore navedenih alata te do 10 komada tunja samica, do deset vrša za izlov ribe, te stajaći parangal, do dva komada s ukupno najviše 200 udica.

Dozvoljena je upotreba do 400 metara trostrukih mreža stajaćica po plovilu, a ukupna duljina jednostrukih i trostrukih mreža stajaćica po plovilu ne smije prijeći 800 metara.

Kod polaganja mreža stajaćica u more plutajuća oznaka na početku i kraju mreže mora biti udaljena najmanje 100 metara od vanjske linije obuhvata podzone 1A i 1B.

Park prirode Lastovsko otočje

Gospodarski i mali obalni ribolov

U akvatoriju Parka prirode Lastovsko otočje čije su granice definirane u Zakonu o proglašenju Parka prirode Lastovsko otočje, u gospodarskom ribolovu po plovilu dozvoljeno je korištenje sljedećih ribolovnih alata: jedne ili više mreža stajaćica ukupne duljine 2000 metara po plovilu, najviše 35 komada vrša za lov ribe, najviše 100 komada vrši za lov krupnih rakova, stajaći parangal s ukupno do 500 udica, do deset komada odmeta, kančenice, povlačnih povraza, povraza s kukom za lov glavonožaca, do deset komada plivajućih povraza (tunje samice) i jedne osti.

Iznimno, u slučaju kada su na plovilu dva ili više ribara, ukupna dozvoljena duljina mreža stajaćica iznosi 3000 metara.

Mali obalni ribolov dozvoljeno je obavljati u skladu s posebnim propisom koji regulira mali obalni ribolov.

POSEBNA STANIŠTA I REGULACIJA RIBOLOVA U NJIMA

Posebna staništa su manji dijelovi ribolovnog mora koji obuhvaćaju ušća rijeka, zaljeve, uvale i kanale, u kojima postoje pogodni uvjeti za razvoj riba i drugih morskih organizama i koja su njihova mrijestilišta, hranilišta, rastilišta ili skloništa.

Posebna staništa su:

 1. Akvatorij ušća rijeke Dragonje jugoistočno od linije koja polazi od rta S. Petra u kursu 26°
 2. Akvatorij ušća rijeke Mirne (Tarska uvala) je omeđen spojnicom rt Poduliki – rt Kras
 3. Akvatorij uvale Klimo (otok Krk) omeđen spojnicom rt Solinji – rt Glavati
 4. Akvatorij ušća rijeke Zrmanje omeđen spojnicom rt Sveti Nikola – uvala Zališće (do Ždrila)
 5. Rijeka Guduća i akvatorij ušća rijeke Guduće omeđen spojnicom rt Peluča – rt Stinička
 6. Akvatorij Pirovačkog zaljeva omeđen spojnicom Prosika – rt Gradina do dna uvale Makirina
 7. Akvatorij uvale Morinje i Jadrtovac omeđen mostom na ulazu u uvalu Morinje
 8. Akvatorij ušća rijeke Jadro omeđen spojnicom rt kupališta Mramorno – naselje Čučine u Vranjicu
 9. Akvatorij ušća rijeke Žrnovnice omeđen spojnicom rt Stobreč – φ 43° 29,5485’, λ 16° 32,1902’
 10. Akvatorij ušća rječice Pantan omeđen spojnicom Resnik – Arbanija do trogirskog mosta, izuzev područja obuhvaćenog posebnim ihtiološkim rezervatom »Pantan«
 11. Akvatorij ušća rijeke Cetine omeđen spojnicom Dugi rat – Mala Luka
 12. Akvatorij ušća rijeke Neretve omeđen spojnicama točaka φ 43° 2,385 λ 17° 24,592’ i φ 42° 59,618’ λ 17° 28,392’, izuzev područja obuhvaćenog posebnim ihtiološkim rezervatom, a kako je on prikazan na karti iz članka 24. ovoga Pravilnika.
 13. Akvatorij Rijeke dubrovačke – sjeveroistočno od linije: rt Loznica – rt Kantafig.

U posebnim staništima zabranjeno je obavljanje bilo kakvog oblika ribolova osim ribolova povrazima, stajaćim parangalima, do dva komada s ukupno do 150 udica, vršama za lov ribe, ukupno 35 komada i ostima s i bez upotrebe osvjetljenja.

Velebitski kanal

U akvatoriju Velebitskog kanala dozvoljeno je obavljanje ribolova plivaricom srdelarom, plivaricom lokardarom, plivaricom ciplaricom, potegačom migavicom i giraricom. potegačom šabakunom, mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe i škampa, udičarskim ribolovnim alatima, ostima s i bez uporabe osvjetljenja, sakupljanje školjaka te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Novigradsko i Karinsko more

Dozvoljeno je u akvatoriju Novigradskog i Karinskog mora obavljanje ribolova plivaricom ciplaricom, plivaricom oližnicom, potegačom oližnicom, mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima sa i bez uporabe osvjetljenja, sakupljanje školjaka ronjenjem na dah u športskom i rekreacijskom ribolovu te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Prokljansko jezero

Dozvoljeno je u akvatoriju Prokljanskog jezera obavljanje ribolova plivaricom ciplaricom, plivaricom oližnicom, potegačom oližnicom, mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima sa i bez upotrebe osvjetljenja, sakupljanje školjaka ronjenjem na dah u športskom i rekreacijskom ribolovu te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Marinski zaljev

Dozvoljeno je u akvatoriju Marinskog zaljeva obavljanje ribolova plivaricom ciplaricom, jednostrukim mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima bez uporabe osvjetljenja, sakupljanje školjaka te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Neretvanski kanal

Dozvoljeno je u akvatoriju Neretvanskog kanala obavljanje ribolova plivaricom lokardarom, plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, mrežama stajaćicama, dredžom kunjkarom, vršama za lov ribe i škampa, udičarskim ribolovnim alatima, probodnim alatima, sakupljanje školjaka ronjenjem na dah u športskom i rekreacijskom ribolovu te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Ušće rijeke Raše

Dozvoljeno je u akvatoriju ušća rijeke Raše obavljanje ribolova udičarskim alatima, vršama za lov ribe, ostima s i bez upotrebe osvjetljenja, jednostrukim mrežama stajaćicama minimalne veličine oka mrežnog tega 64 mm i maksimalne duljine 800 metara te trostrukim mrežama stajaćicama siparama minimalne veličine oka središnjeg tega od 64 mm i maksimalne duljine 500 metara.

Zabranjeno je u akvatoriju ušća rijeke Raše obavljanje ribolova: jednostrukim mrežama stajaćicama od 16. svibnja do 14. listopada, trostrukim mrežama stajaćicama od 16. svibnja do 31. siječnja, Mreže stajaćice smiju se koristiti samo na doček.

Uvala Šćuza u Medulinskom zaljevu

Svaki oblik ribolova u uvali Šćuza (gospodarski, mali obalni, športski i rekreacijski ribolov) je zabranjen.

Detaljnije o tome što je sve dopušteno raditi u zaštićenim područjima možete pročitati u novom Pravilniku o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima.

 

 

 

 

 

 

Video: Što se događa s otpadom s najvećeg svjetskog kruzera?

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video