O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Array

Prvi hrvatski vojnik u zaštiti brodova od pirata

Hrvatska je u mirovnu operaciju zaštite brodova od napada pirata u Adenskom zaljevu poslala prvog pripadnika Hrvatske ratne mornarice (HRM), poručnika korvete Grgu Keru, priopćio je MORH.

Kero je na francuskoj fregati »Aconit« u Adenskom zaljevu, a u operaciji Europske unije ATALANTA sudjelovat će prema odluci Hrvatskog sabora od 3. travnja. Prema toj odluci, u operaciju se može uputiti do pet časnika ili dočasnika HRM-a.

Operacija ATALANTA pokrenuta je u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a da bi se brodovi koji plove somalskim vodama zaštitili od oružanih napada pirata.

MORH ističe da je upućivanje pripadnika Oružanih snaga u mirovnu operaciju u Somaliju u skladu sa sigurnosnom i vanjskom politikom Hrvatske koja time potvrđuje svoj strateški cilj – članstvo u EU.

Vjesnik.hr

Hrvatska je u mirovnu operaciju zaštite brodova od napada pirata u Adenskom zaljevu poslala prvog pripadnika Hrvatske ratne mornarice (HRM), poručnika korvete Grgu Keru, priopćio je MORH.

Kero je na francuskoj fregati »Aconit« u Adenskom zaljevu, a u operaciji Europske unije ATALANTA sudjelovat će prema odluci Hrvatskog sabora od 3. travnja. Prema toj odluci, u operaciju se može uputiti do pet časnika ili dočasnika HRM-a.

Operacija ATALANTA pokrenuta je u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a da bi se brodovi koji plove somalskim vodama zaštitili od oružanih napada pirata.

MORH ističe da je upućivanje pripadnika Oružanih snaga u mirovnu operaciju u Somaliju u skladu sa sigurnosnom i vanjskom politikom Hrvatske koja time potvrđuje svoj strateški cilj – članstvo u EU.

Vjesnik.hr

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video