O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Array

Predrag Brazzoduro novi glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske

Sindikat pomoraca Hrvatske (SPH) na svom 5. kongresu, održanom u Malinskoj, izabrao je Predraga Brazzodura za glavnog tajnika sindikata.Dužnost glavnog tajnika, nakon izmjena statuta SPH, zamjenjuje dosadašnju dužnost predsjednika sindikata. Dugogodišnji predsjednik SPH, kojega je naslijedio Brazzoduro, bio je Vladimir Svalina.

SPH je donio niz rezolucija koje se odnose na reguliranje socijalnog statusa pomoraca, piratstvo, ekološke opasnosti brodova te reprezentativnost SPH, a one će biti smjernice za rad sindikata u sljedećih pet godina.

Predrag Brazzoduro je kazao kako namjerava djelovati na popravljanju socijalnog statusa hrvatskih pomoraca te pomlađivanju vodstva sindikata. Mladim pomorcima treba omogućiti da steknu prvo zvanje nakon završetka škole, moraju se uzeti u obzir sve specifičnosti posla pomoraca, a mora se i prekinuti sadašnju praksu da se pomorci drže na brodovima bez hrane i vode kao taoci za dugove brodara. Najavio je i daljnje jačanje kvalitetnog međunarodnog djelovanja Sindikata.

SPH u raznim međunarodnim organizacijama aktivno djeluje na reguliranju standarda brodova u međunarodnoj plovidbi, ukidanju piratstva i oružanih napada na brodove, naglasio je novi glavni tajnik SPH.

mppi.hr

Sindikat pomoraca Hrvatske (SPH) na svom 5. kongresu, održanom u Malinskoj, izabrao je Predraga Brazzodura za glavnog tajnika sindikata.Dužnost glavnog tajnika, nakon izmjena statuta SPH, zamjenjuje dosadašnju dužnost predsjednika sindikata. Dugogodišnji predsjednik SPH, kojega je naslijedio Brazzoduro, bio je Vladimir Svalina.

SPH je donio niz rezolucija koje se odnose na reguliranje socijalnog statusa pomoraca, piratstvo, ekološke opasnosti brodova te reprezentativnost SPH, a one će biti smjernice za rad sindikata u sljedećih pet godina.

Predrag Brazzoduro je kazao kako namjerava djelovati na popravljanju socijalnog statusa hrvatskih pomoraca te pomlađivanju vodstva sindikata. Mladim pomorcima treba omogućiti da steknu prvo zvanje nakon završetka škole, moraju se uzeti u obzir sve specifičnosti posla pomoraca, a mora se i prekinuti sadašnju praksu da se pomorci drže na brodovima bez hrane i vode kao taoci za dugove brodara. Najavio je i daljnje jačanje kvalitetnog međunarodnog djelovanja Sindikata.

SPH u raznim međunarodnim organizacijama aktivno djeluje na reguliranju standarda brodova u međunarodnoj plovidbi, ukidanju piratstva i oružanih napada na brodove, naglasio je novi glavni tajnik SPH.

mppi.hr

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video