O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Array

Tankerska i Uljanik plovidba preuzimaju »3. maj«

U igri za privatizaciju »3. maja« nema više ni Kineza ni Rusa. Vlada se, kako doznajemo, oslanja samo na domaće snage, odnosno na Fondove gospodarske suradnje (FGS) i domaće brodare. O modelu po kojem bi FGS-ovi prvenstveno uz sudjelovanje Uljanik plovidbe preuzeli riječki škver i proveli program restrukrturiranju već su, otkrivaju naši izvori, počele neformalne konzultacije s Europskom komisijom i prvi signali ne sugeriraju da će Europska komsija automatski odbaciti takvu ideju.

Domaći brodari

Europska komisija imala je dosta primjedbi na to da FGS-ovi, u kojima je i država investitor sa 50 posto, sudjeluju u privatizaciju »3. maja« i Brodotrogira, ali je u međuvremenu država smanjila svoj udio u fondovima na 25 posto, a čini se da će uključiti i privatne domaće brodare. U toj kombinaciji utjecaj države bi dodatno pao, pa bi i sam model bio prihvatljiviji Europskoj komisiji.
O detaljima novog prijedloga nitko od naših sugovornika iz Vlade i FGS-ova ne želi previše govoriti. Sigurno je jedino to da novi prijedlog uključuje i Uljanik plovidbu, a neki od naših sugovornika spominju i Tankersku plovidbu.
– Riječ je o tvrtkama koje su u privatnom vlasništvu i koje su po prirodi svoga posla zainteresirane za brodogradnju. Primjedba da su FGS-ovi pod snažnim utjecajem države neće više stajati kad država svoje udjele spusti na 25 posto, a u ako se u projekt »3. maj« ide i s ostalim privatnim tvrtkama jasno je da se u »3. maju« događa privatizacija i da država tu više nema utjecaj, kaže jedan naš sugovornik iz Vladinih krugova. Na primjedbu da se ne može zanemariti veza Uljanik plovidbe i Uljanika preko povezanih osoba, naš sugovornik odgovara i da će uskoro i Uljanik u privatizaciju, jednim dijelom i kroz radničko dioničarstvo, i da ni on više neće biti državno brodogradilište.
I dok o uključivanju Uljanik plovidbe u pronalaženje rješenja, odnosno modela po kojem bi se privatizirao »3. maj« govore svi naši sugovornici, Tankersku plovidbu spominju tek neki od njih. Ističu da uloga ta dva brodara ne mora biti jednaka, odnosno da u priču ne moraju biti jednako snažno uključeni, ali da ne treba čuditi interes domaćih brodara za sudbinu velikog domaćeg brodogradilišta. Ipak, i oni koji spominju sudjelovanje Tankerske plovidbe ističu kako će uloga Uljanik plovidbe biti puno jača.

Privatno vlasništvo

Naši sugovornici vjeruju kako ovaj model drži vodu i da može proći u Europskoj komisiji, jer će u konačnici, kako god se model razradio, značiti da su vlasnici »3. maja« privatne tvrtke, odnosno da država više nema nikakav utjecaj u tom škveru.
Napominju da je važno da te privatne trvtke ispoštuju kompenzacijsku mjeru o smanjenju proizvodnih kapaciteta te da njihovo sudjelovanje pokrije 40 posto troškova restrukturiranja tog brodogradilišta.

Ističe rok

Što se tiče reakcije Europske komisije naši sugovornici ističu da ono nije bilo u startu negativno, ali da su nakon prvotnih kontakata zatražili sve detalje oko osnivanja i funkcioniranja FGS-ova, jer ne žele da Vlada izigra obećanje o tome da će restrukturiranje provesti kroz privatizaciju »3. maja«, odnosno da država i dalje zadrži utjecaj u tom brodogradilištu.
Pravi pregovori oko nove runde privatizacije »3. maja« tek slijede i hrvatska će strana Bruxellesu morati dokazati da novi plan znači stvarnu privatizaciju, a ne kupovinu vremena, kako bi odgodila rasplet situacije koji bi možda morao uključivati i nepopularne mjere kakve su se dogodile u Kraljevici.
Kad je donijela odluku da odbija ponudu Danka Končara za »3. maj« Vlada je obvezala Ministarstvo gospodarstva da pronađe novo rješenje za »3. maj« u roku od 90 dana, a on istječe 22. lipnja ove godine i Banski dvori će u javnost uskoro morati izaći sa svojom idejom za privatizaciju »3. maja«. Istovremeno bi Ministarstvo gospodarstva trebalo ponuditi i plan za Brodotrogir, a govori se o tome da bi i taj škver preuzeli FGS-ovi, ali je moguće i da će ta transakcija značiti jaču orijentaciju na marine, odnosno turizam a manje na nastavak gradnje brodova u Trogiru.
Jedino brodogradilište za koje je Vlada donijela odluku, Brodosplit, još uvijek čeka na ulazak novog valsnika, a kupoprodajni ugovor bit će, tvrde naši izvori, potpisan uskoro, čim se s Komisijom usuglase sve brojke oko troškova restrukturiranja.

novine.novilist.hr

U igri za privatizaciju »3. maja« nema više ni Kineza ni Rusa. Vlada se, kako doznajemo, oslanja samo na domaće snage, odnosno na Fondove gospodarske suradnje (FGS) i domaće brodare. O modelu po kojem bi FGS-ovi prvenstveno uz sudjelovanje Uljanik plovidbe preuzeli riječki škver i proveli program restrukrturiranju već su, otkrivaju naši izvori, počele neformalne konzultacije s Europskom komisijom i prvi signali ne sugeriraju da će Europska komsija automatski odbaciti takvu ideju.

Domaći brodari

Europska komisija imala je dosta primjedbi na to da FGS-ovi, u kojima je i država investitor sa 50 posto, sudjeluju u privatizaciju »3. maja« i Brodotrogira, ali je u međuvremenu država smanjila svoj udio u fondovima na 25 posto, a čini se da će uključiti i privatne domaće brodare. U toj kombinaciji utjecaj države bi dodatno pao, pa bi i sam model bio prihvatljiviji Europskoj komisiji.
O detaljima novog prijedloga nitko od naših sugovornika iz Vlade i FGS-ova ne želi previše govoriti. Sigurno je jedino to da novi prijedlog uključuje i Uljanik plovidbu, a neki od naših sugovornika spominju i Tankersku plovidbu.
– Riječ je o tvrtkama koje su u privatnom vlasništvu i koje su po prirodi svoga posla zainteresirane za brodogradnju. Primjedba da su FGS-ovi pod snažnim utjecajem države neće više stajati kad država svoje udjele spusti na 25 posto, a u ako se u projekt »3. maj« ide i s ostalim privatnim tvrtkama jasno je da se u »3. maju« događa privatizacija i da država tu više nema utjecaj, kaže jedan naš sugovornik iz Vladinih krugova. Na primjedbu da se ne može zanemariti veza Uljanik plovidbe i Uljanika preko povezanih osoba, naš sugovornik odgovara i da će uskoro i Uljanik u privatizaciju, jednim dijelom i kroz radničko dioničarstvo, i da ni on više neće biti državno brodogradilište.
I dok o uključivanju Uljanik plovidbe u pronalaženje rješenja, odnosno modela po kojem bi se privatizirao »3. maj« govore svi naši sugovornici, Tankersku plovidbu spominju tek neki od njih. Ističu da uloga ta dva brodara ne mora biti jednaka, odnosno da u priču ne moraju biti jednako snažno uključeni, ali da ne treba čuditi interes domaćih brodara za sudbinu velikog domaćeg brodogradilišta. Ipak, i oni koji spominju sudjelovanje Tankerske plovidbe ističu kako će uloga Uljanik plovidbe biti puno jača.

Privatno vlasništvo

Naši sugovornici vjeruju kako ovaj model drži vodu i da može proći u Europskoj komisiji, jer će u konačnici, kako god se model razradio, značiti da su vlasnici »3. maja« privatne tvrtke, odnosno da država više nema nikakav utjecaj u tom škveru.
Napominju da je važno da te privatne trvtke ispoštuju kompenzacijsku mjeru o smanjenju proizvodnih kapaciteta te da njihovo sudjelovanje pokrije 40 posto troškova restrukturiranja tog brodogradilišta.

Ističe rok

Što se tiče reakcije Europske komisije naši sugovornici ističu da ono nije bilo u startu negativno, ali da su nakon prvotnih kontakata zatražili sve detalje oko osnivanja i funkcioniranja FGS-ova, jer ne žele da Vlada izigra obećanje o tome da će restrukturiranje provesti kroz privatizaciju »3. maja«, odnosno da država i dalje zadrži utjecaj u tom brodogradilištu.
Pravi pregovori oko nove runde privatizacije »3. maja« tek slijede i hrvatska će strana Bruxellesu morati dokazati da novi plan znači stvarnu privatizaciju, a ne kupovinu vremena, kako bi odgodila rasplet situacije koji bi možda morao uključivati i nepopularne mjere kakve su se dogodile u Kraljevici.
Kad je donijela odluku da odbija ponudu Danka Končara za »3. maj« Vlada je obvezala Ministarstvo gospodarstva da pronađe novo rješenje za »3. maj« u roku od 90 dana, a on istječe 22. lipnja ove godine i Banski dvori će u javnost uskoro morati izaći sa svojom idejom za privatizaciju »3. maja«. Istovremeno bi Ministarstvo gospodarstva trebalo ponuditi i plan za Brodotrogir, a govori se o tome da bi i taj škver preuzeli FGS-ovi, ali je moguće i da će ta transakcija značiti jaču orijentaciju na marine, odnosno turizam a manje na nastavak gradnje brodova u Trogiru.
Jedino brodogradilište za koje je Vlada donijela odluku, Brodosplit, još uvijek čeka na ulazak novog valsnika, a kupoprodajni ugovor bit će, tvrde naši izvori, potpisan uskoro, čim se s Komisijom usuglase sve brojke oko troškova restrukturiranja.

novine.novilist.hr

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video