O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Array

Pet milijuna kuna za uređenje Marine u Prelogu u sklopu projekta Aqua Adventures

U sklopu 2. poziva Prekograničnog programa Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. komponente 2.1.2. turističke atrakcije, Gradu Prelogu, u partnerstvu s mađarskom općinom Kistolmács, odobren je projekt Aqua Adventures u vrijednosti 1.321.852,50 eura, od kojeg se na Grad Prelog odnosi dio od 662.807,50 eura, što je približno 5 milijuna kuna.

Projekt Aqua Adventures simbolizira integrirani pristup povećanju turističkog, gospodarskog rasta i društvenog napretka obiju regija povezivanjem u tri komplementarna područja: vodeni turizam, okolišno obrazovanje i prekogranična suradnja, a sve u cilju jačanja prekograničnog područja između Hrvatske i Mađarske.

U sklopu ovog projekta Grad Prelog organizirati će preko desetak turističkih manifestacija uz rijeku Dravu, studijska putovanja, a infrastrukturno će se urediti Sportsko-rekreacijska zone Marina. Uređenje ovog prostora odnosi se na zapadni dio prostora, gdje će se uz uređenje pristupnih staza postaviti 60 tipskih drvenih nadstrešnica, sa pripadajućim sadržajem za odmor turista.

Foto: emedjimurje.net.hr

Također uz kućice izgraditi će se sanitarni kompleks sa toaletima, tuševima, garderobom, ostavom, za što ugodniji boravak turista na području Sportsko-rekreacijske zone Marina. Uz navedenu infrastrukturu postavit će se i drvena promatračnice s pripadajućom opremom za  monitoring autohtonih vrste ptica, kao i čamci za monitoring na vodi.

Foto: emedjimurje.net.hr

Sam projekt Aqua Adventures zasnovan je na jasnom aspektu uvođenja novog „okvira“ u području vodnog i ekološkog turizma uz rijeku Dravu, povezivanje dionika i njihovo ujedinjavanje u zajednički cilj, a to je podržati i razvijati lokalna prirodna vodna bogatstva, poboljšati ekološku svijest i razviti eko kompetenciju povezanu s ruralnim turizmom. Ovaj će projekt, kroz nekoliko dana, Grad Prelog javnosti predstaviti na konferenciji za novinare.

U sklopu 2. poziva Prekograničnog programa Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. komponente 2.1.2. turističke atrakcije, Gradu Prelogu, u partnerstvu s mađarskom općinom Kistolmács, odobren je projekt Aqua Adventures u vrijednosti 1.321.852,50 eura, od kojeg se na Grad Prelog odnosi dio od 662.807,50 eura, što je približno 5 milijuna kuna.

Projekt Aqua Adventures simbolizira integrirani pristup povećanju turističkog, gospodarskog rasta i društvenog napretka obiju regija povezivanjem u tri komplementarna područja: vodeni turizam, okolišno obrazovanje i prekogranična suradnja, a sve u cilju jačanja prekograničnog područja između Hrvatske i Mađarske.

U sklopu ovog projekta Grad Prelog organizirati će preko desetak turističkih manifestacija uz rijeku Dravu, studijska putovanja, a infrastrukturno će se urediti Sportsko-rekreacijska zone Marina. Uređenje ovog prostora odnosi se na zapadni dio prostora, gdje će se uz uređenje pristupnih staza postaviti 60 tipskih drvenih nadstrešnica, sa pripadajućim sadržajem za odmor turista.

Foto: emedjimurje.net.hr

Također uz kućice izgraditi će se sanitarni kompleks sa toaletima, tuševima, garderobom, ostavom, za što ugodniji boravak turista na području Sportsko-rekreacijske zone Marina. Uz navedenu infrastrukturu postavit će se i drvena promatračnice s pripadajućom opremom za  monitoring autohtonih vrste ptica, kao i čamci za monitoring na vodi.

Foto: emedjimurje.net.hr

Sam projekt Aqua Adventures zasnovan je na jasnom aspektu uvođenja novog „okvira“ u području vodnog i ekološkog turizma uz rijeku Dravu, povezivanje dionika i njihovo ujedinjavanje u zajednički cilj, a to je podržati i razvijati lokalna prirodna vodna bogatstva, poboljšati ekološku svijest i razviti eko kompetenciju povezanu s ruralnim turizmom. Ovaj će projekt, kroz nekoliko dana, Grad Prelog javnosti predstaviti na konferenciji za novinare.

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video