O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Array

Potpora od 4,5 milijuna kuna Centru za razvoj marikulture Šibensko-kninske županije

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli sredstava kojom se projektu uspostavljanja Centra za razvoj marikulture Šibensko-kninske županije dodjeljuje potpora u najvišem iznosu od 4.541.400,00 kuna.

„Izuzetno smo sretni  što je prošao naš dugo i pomno pripremani projekt Centra za razvoj marikulture, a posebno smo zadovoljni što je za njega odobreno 100% iznosa kojeg smo prijavili. Ukupan iznos projekta, odnosno 4.541.400,00 kuna, financira se iz Europske unije i nacionalnih sredstava, što znači da neće biti potrebno sufinanciranje od strane Županije. Ovim projektom izgradit će se i opremiti Purifikacijski centar u uvali sv. Petra u Šibeniku, kojim ćemo dobiti bolji standard u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda, što je u školjkarstvu naročito važno. Zahvaljujem i čestitam svima koji su bili uključeni u rad na pripremi ovog projekta. Sada nas čeka njegova realizacija, čemu se posebno veselimo.“ – kazao je župan Goran Pauk; prenosi Info Vodice.

U sklopu Centra za razvoj marikulture putem ovog projekta na području grada Šibenika, unutar utvrđenog lučkog područja u uvali sv. Petra izgraditi će Purifikacijski centar opremljen linijom strojeva za prihvat, čišćenje i pakiranje školjaka i sustavom za depuraciju te će se definirati upravljačka struktura Centra kao i usluge koje će Centar pružati svim zainteresiranim korisnicima, najvećim dijelom uzgajivačima školjaka u Šibensko-kninskoj županiji.

Razvoj marikulture u Šibensko kninskoj županiji jedan je od  strateških prioriteta razvoja regije te kao takav čini dio Razvojne strategije Šibensko-kninske županije do 2021. godine. Svrha uspostavljanja Centra jest na okolišno održiv način unaprijediti i poboljšati kvalitetu i količinu marikulturnih proizvoda; osnažiti znanje i profesionalnost uzgajivača školjaka i riba; razviti inovacijski potencijal proizvodnje te poboljšati plasman marikulturnih proizvoda, posebice šibenskih dagnji u Hrvatskoj i inozemstvu.

„Uspostava Centra u konačnici će doprinijeti povećanju potencijala akvakulturnih lokaliteta u našoj županiji, smanjenju negativnog utjecaja akvakulture na okoliš te će se povoljno reflektirati na opći razvoj i konkurentnost gospodarstva u Šibensko-kninskoj županiji.“ – kazao je župan Goran Pauk.

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske Odluku o dodjeli sredstava donijela je u okviru mjere II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“, a nositelj ovog projekta i korisnik potpore je županijska ustanova za istraživanje i širenje znanja AluTech.

 

 

 

Video: Što se događa s otpadom s najvećeg svjetskog kruzera?

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli sredstava kojom se projektu uspostavljanja Centra za razvoj marikulture Šibensko-kninske županije dodjeljuje potpora u najvišem iznosu od 4.541.400,00 kuna.

„Izuzetno smo sretni  što je prošao naš dugo i pomno pripremani projekt Centra za razvoj marikulture, a posebno smo zadovoljni što je za njega odobreno 100% iznosa kojeg smo prijavili. Ukupan iznos projekta, odnosno 4.541.400,00 kuna, financira se iz Europske unije i nacionalnih sredstava, što znači da neće biti potrebno sufinanciranje od strane Županije. Ovim projektom izgradit će se i opremiti Purifikacijski centar u uvali sv. Petra u Šibeniku, kojim ćemo dobiti bolji standard u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda, što je u školjkarstvu naročito važno. Zahvaljujem i čestitam svima koji su bili uključeni u rad na pripremi ovog projekta. Sada nas čeka njegova realizacija, čemu se posebno veselimo.“ – kazao je župan Goran Pauk; prenosi Info Vodice.

U sklopu Centra za razvoj marikulture putem ovog projekta na području grada Šibenika, unutar utvrđenog lučkog područja u uvali sv. Petra izgraditi će Purifikacijski centar opremljen linijom strojeva za prihvat, čišćenje i pakiranje školjaka i sustavom za depuraciju te će se definirati upravljačka struktura Centra kao i usluge koje će Centar pružati svim zainteresiranim korisnicima, najvećim dijelom uzgajivačima školjaka u Šibensko-kninskoj županiji.

Razvoj marikulture u Šibensko kninskoj županiji jedan je od  strateških prioriteta razvoja regije te kao takav čini dio Razvojne strategije Šibensko-kninske županije do 2021. godine. Svrha uspostavljanja Centra jest na okolišno održiv način unaprijediti i poboljšati kvalitetu i količinu marikulturnih proizvoda; osnažiti znanje i profesionalnost uzgajivača školjaka i riba; razviti inovacijski potencijal proizvodnje te poboljšati plasman marikulturnih proizvoda, posebice šibenskih dagnji u Hrvatskoj i inozemstvu.

„Uspostava Centra u konačnici će doprinijeti povećanju potencijala akvakulturnih lokaliteta u našoj županiji, smanjenju negativnog utjecaja akvakulture na okoliš te će se povoljno reflektirati na opći razvoj i konkurentnost gospodarstva u Šibensko-kninskoj županiji.“ – kazao je župan Goran Pauk.

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske Odluku o dodjeli sredstava donijela je u okviru mjere II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“, a nositelj ovog projekta i korisnik potpore je županijska ustanova za istraživanje i širenje znanja AluTech.

 

 

 

Video: Što se događa s otpadom s najvećeg svjetskog kruzera?

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video