O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja stručna baza Sveučilišta u Rijeci

Na prijedlog Filozofskog fakulteta, Senat Sveučilišta u Rijeci donio je odluku da se Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja te Državnom arhivu u Rijeci dodijeli status Stručne baze Sveučilišta. Kako je na predstavljanju ove suradnje istaknuo župan Zlatko Komadina, dodijeljeni status potvrda je vrijednosti rada Pomorskog i povijesnog muzeja koji doprinosi kvaliteti razvoja muzejske djelatnosti u Republici Hrvatskoj te je kao takav prepoznat i od strane Sveučilišta; piše Fiuman. “Moram naglasiti da Primorsko-goranska županija ima izvrsnu i široku suradnju s našim Sveučilištem, a s ovim statusom Pomorski i povijesni muzej jača suradnju s Filozofskim fakultetom na način da postaje nastavna baza fakulteta za provođenje stručne nastave. Takvu su suradnju već uspostavile i županijske zdravstvene ustanove koje su nastavna baza Medicinskom fakultetu. Rekao bih da pokazujemo hrvatskoj javnosti nadstandard u obrazovnom procesu na Sveučilištu. Vjerujem da će ovdje mnogi studenti steći kvalitetna stručna znanja koja će im služiti u njihovom daljnjem životu i radu“, poručio je župan.

Dekanica Filozofskog fakulteta Ines Srdoč – Konestra rekla je kako joj je izuzetno drago da se na ovaj način formalizira dugogodišnja jako dobra suradnja s Muzejom. „Studenti se stalno žale da imaju premalo praktičnih sadržaja tijekom studija, a sada imamo mogućnost bolje urediti međusobnu suradnju. Osim stručne prakse, moći ćemo u Muzeju provoditi i dijelove pojedinih kolegija te omogućiti studentima istraživanja za diplomske radove. Smatram da je povezivanje znanosti i struke ne samo važno, već i nužno“, naglasila je Srdoč-Konestra.

Konkretna suradnja Filozofskog fakulteta i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja prisutna je već godinama. Prema riječima ravnateljice Nikoline Radić Štivić prosječno je od 2015. kroz Muzej prošlo oko 25 studenata godišnje. „Naša je želja da omogućimo kvalitetnu pripremu studenata za tržište rada. Kod nas će proći rad u Muzeju u svakom segmentu, nastojat ćemo im prenijeti što više znanja, pa i o tome kako isfinancirati projekte, a proći će i naše dislocirane zbirke: Memorijalni centar Lipa pamti i Muzejsku zbirku Kastavštine“, rekla je ravnateljica.

Filozofski fakultet pokrenuo je ovu proceduru prvenstveno za potrebe novog diplomskog studijskog programa „Povijest i interpretacija baštine“ koji se provodi u sklopu Odsjeka za povijest. Riječ je o inovativnom i jedinstvenom programu na razini Republike Hrvatske koji traje dvije godine i u kojem se veliki dio sadržaja odvija kroz stručnu praksu studenata. Zahvaljujući tome, studenti će kroz praktičan rad u Muzeju upoznati organizacijske i radne procese, načine pohrane i predstavljanja muzejske građe i rad s publikom. Studenti će obavljati praksu radeći na konkretnim projektnim zadacima u Muzeju uz nadzor i pomoć svojih mentora.

Predstavljanju suradnje Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja i riječkog Filozofskog fakulteta prisustvovala je i pročelnica UO za kulturu, sport i tehničku kulturu Sonja Šišić.

 

 

 

ODLAZAK LEGENDE – Preminuo Ante Mrvica

Na prijedlog Filozofskog fakulteta, Senat Sveučilišta u Rijeci donio je odluku da se Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja te Državnom arhivu u Rijeci dodijeli status Stručne baze Sveučilišta. Kako je na predstavljanju ove suradnje istaknuo župan Zlatko Komadina, dodijeljeni status potvrda je vrijednosti rada Pomorskog i povijesnog muzeja koji doprinosi kvaliteti razvoja muzejske djelatnosti u Republici Hrvatskoj te je kao takav prepoznat i od strane Sveučilišta; piše Fiuman. “Moram naglasiti da Primorsko-goranska županija ima izvrsnu i široku suradnju s našim Sveučilištem, a s ovim statusom Pomorski i povijesni muzej jača suradnju s Filozofskim fakultetom na način da postaje nastavna baza fakulteta za provođenje stručne nastave. Takvu su suradnju već uspostavile i županijske zdravstvene ustanove koje su nastavna baza Medicinskom fakultetu. Rekao bih da pokazujemo hrvatskoj javnosti nadstandard u obrazovnom procesu na Sveučilištu. Vjerujem da će ovdje mnogi studenti steći kvalitetna stručna znanja koja će im služiti u njihovom daljnjem životu i radu“, poručio je župan.

Dekanica Filozofskog fakulteta Ines Srdoč – Konestra rekla je kako joj je izuzetno drago da se na ovaj način formalizira dugogodišnja jako dobra suradnja s Muzejom. „Studenti se stalno žale da imaju premalo praktičnih sadržaja tijekom studija, a sada imamo mogućnost bolje urediti međusobnu suradnju. Osim stručne prakse, moći ćemo u Muzeju provoditi i dijelove pojedinih kolegija te omogućiti studentima istraživanja za diplomske radove. Smatram da je povezivanje znanosti i struke ne samo važno, već i nužno“, naglasila je Srdoč-Konestra.

Konkretna suradnja Filozofskog fakulteta i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja prisutna je već godinama. Prema riječima ravnateljice Nikoline Radić Štivić prosječno je od 2015. kroz Muzej prošlo oko 25 studenata godišnje. „Naša je želja da omogućimo kvalitetnu pripremu studenata za tržište rada. Kod nas će proći rad u Muzeju u svakom segmentu, nastojat ćemo im prenijeti što više znanja, pa i o tome kako isfinancirati projekte, a proći će i naše dislocirane zbirke: Memorijalni centar Lipa pamti i Muzejsku zbirku Kastavštine“, rekla je ravnateljica.

Filozofski fakultet pokrenuo je ovu proceduru prvenstveno za potrebe novog diplomskog studijskog programa „Povijest i interpretacija baštine“ koji se provodi u sklopu Odsjeka za povijest. Riječ je o inovativnom i jedinstvenom programu na razini Republike Hrvatske koji traje dvije godine i u kojem se veliki dio sadržaja odvija kroz stručnu praksu studenata. Zahvaljujući tome, studenti će kroz praktičan rad u Muzeju upoznati organizacijske i radne procese, načine pohrane i predstavljanja muzejske građe i rad s publikom. Studenti će obavljati praksu radeći na konkretnim projektnim zadacima u Muzeju uz nadzor i pomoć svojih mentora.

Predstavljanju suradnje Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja i riječkog Filozofskog fakulteta prisustvovala je i pročelnica UO za kulturu, sport i tehničku kulturu Sonja Šišić.

 

 

 

ODLAZAK LEGENDE – Preminuo Ante Mrvica

Intervju

Kolumna

Lifestyle

Foto / video