O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Otvoreno je Javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju

IZVORMMPI

Na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju. ; MMPI

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznom obalnom peljarenju podliježu brodovi bruto tonaže 40.000 i veće, osim brodova bez tereta koji posjeduju potvrdu o degazaciji ili inertiranju tankova izdanu od strane ovlaštene tvrtke:

1. brodovi namijenjeni prijevozu štetnih tekućih tvari u razlivenom stanju kako su utvrđene Prilogom 2. MARPOL Konvencije

2. brodovi namijenjeni prijevozu ukapljenih plinova

3. tankeri namijenjeni prijevozu ulja.«.

Otvoreno savjetovanje traje do 25. lipnja 2021. godine, a ostale detalje možete pronaći >>ovdje>>

Na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju. ; MMPI

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznom obalnom peljarenju podliježu brodovi bruto tonaže 40.000 i veće, osim brodova bez tereta koji posjeduju potvrdu o degazaciji ili inertiranju tankova izdanu od strane ovlaštene tvrtke:

1. brodovi namijenjeni prijevozu štetnih tekućih tvari u razlivenom stanju kako su utvrđene Prilogom 2. MARPOL Konvencije

2. brodovi namijenjeni prijevozu ukapljenih plinova

3. tankeri namijenjeni prijevozu ulja.«.

Otvoreno savjetovanje traje do 25. lipnja 2021. godine, a ostale detalje možete pronaći >>ovdje>>

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video