O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Zajednička suradnja u nautici: Adria Libar i najbolje škole jedrenja

Kada se prije 30 godina pokrenula priča učilišta Adria Libar vizija je bila jasna, želja za educiranjem u pomorstvu i nautici u zemlji koja ima pomorsku  tradiciju i potencijal u ljudima, razvoju i ponudi. Reklamirati znanje po niskoj cijeni nikada nije bila karta zbog koje ovo učilište postoji više od 30 godina.

U čemu je tajna kontinuiteta u radu, pitali smo direktoricu učilišta Renatu Knežić Rak.

”Naš fokus je svih ovih godina isti. Osiguravamo kvalitetu, prepoznajemo potencijal tržišta i razvijamo kompetencije koje su primjenjive u praksi. Educiramo jer tako stvaramo pozitivnu klimu. Baš kako smo se postepeno i razvijali, zaposlenici s učilištem, učilište s polaznicima.” – izjavila je

Nautička slika Hrvatske sastavljena je od brojnih pojedinaca, inicijativa, tvrtki i institucija koje koriste isti nazivnik – more. Srećom danas ih ima sve više koji prakticiraju održivi način razmišljanja i žele zaštiti more poštivanjem propisa i odgovornim ponašanjem.

Potencijal nautičkog turizma u Hrvatskoj je sasvim sigurno u udruživanju takvih, snažnim odnosima i profiliranom stavu u poslu.

”Svjesni smo svoje uloge i odgovornosti. Razmjena iskustava i  partnerski odnosi koje gradimo nisu jednokratan čin. Kada pričamo o edukaciji u nautici rado ističemo povezanost učilišta i izvrsnih škola jedrenja u Hrvatskoj s kojima surađujemo i nadopunjavamo se svaki u svojoj ulozi, kao teoretičari i praktičari.” – dodaje.

Foto: AdriaLibar

”Naša suradnja rezultirala je pozitivnim povratnim reakcijama koje su jasan signal kako ovakve inicijative udruživanja imaju smisao. Bez obzira koji program izabrali,  tjedni, dvotjedni li kombinirani model učenja, naši polaznici odabiru znanje.” – zaključuje direktorica Renata Knežić Rak

Provodeći edukaciju učilište u suradnji s nadležnim institucijama i partnerima zajednički upozorava na važnost sigurnosti plovidbe, propise, pravila ponašanja na brodu, u luci, marini, bonton i brigu za ljude i okoliš. Velik je broj poklonika onih koji uživaju u moru na rekreativan ili profesionalan način ali kroz edukaciju je riječ o nečem puno većem, trajnoj povezanosti ljudi i mora.

Programi obuke u nautici koje provodi Adria Libar propisani su od najveće pomorske institucije u Hrvatskoj – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ali i drugih međunarodnih administracija  prema kategoriji broda kojim se upravlja i dozvoli ili svjedodžbi koja je potrebna za upravljanje, zastavi pod kojom brod plovi i uvjetima osposobljenosti koje određena administracija zahtjeva. 

S druge strane programi škola jedrenja s kojima surađuje učilište rad su susretljivih i iskusnih ljudi koji su podrška u radu i prakticiranju vještina na brodu. Odabir škole ovisi o potrebama, mogućnostima slobodnog vremena, odabira lokacije, ali su neprocjenjivo iskustvo kada nakon usvajanja osnovne i obavezne teorije u učilištu sudjeluješ,  vježbaš i  naučiš u praksi. Samostalno upravljanje brodom, udaljavanje od obale, dizanje jedara, plovidba, predstavlja izazov i poznavanje vještina i zahtjeva  podršku iskusnih.

Foto: AdriaLibar

I da se vratimo na početak i zaključimo. Ovakve inicijative udruživanja aktera u nautici zajednički pričaju lijepu priču hrvatske nautike. Sve dobre promotore plovidbe i jedrenja možete pronaći na stranicama učilišta.

Ploviti sigurno i spretno, udaljiti se od svakodnevice a istovremeno uživati i očuvati ravnotežu između prirode i ljudi je osjećaj je više nego ispunjavajući. Safety first, poručuju iz učilišta.

Kada se prije 30 godina pokrenula priča učilišta Adria Libar vizija je bila jasna, želja za educiranjem u pomorstvu i nautici u zemlji koja ima pomorsku  tradiciju i potencijal u ljudima, razvoju i ponudi. Reklamirati znanje po niskoj cijeni nikada nije bila karta zbog koje ovo učilište postoji više od 30 godina.

U čemu je tajna kontinuiteta u radu, pitali smo direktoricu učilišta Renatu Knežić Rak.

”Naš fokus je svih ovih godina isti. Osiguravamo kvalitetu, prepoznajemo potencijal tržišta i razvijamo kompetencije koje su primjenjive u praksi. Educiramo jer tako stvaramo pozitivnu klimu. Baš kako smo se postepeno i razvijali, zaposlenici s učilištem, učilište s polaznicima.” – izjavila je

Nautička slika Hrvatske sastavljena je od brojnih pojedinaca, inicijativa, tvrtki i institucija koje koriste isti nazivnik – more. Srećom danas ih ima sve više koji prakticiraju održivi način razmišljanja i žele zaštiti more poštivanjem propisa i odgovornim ponašanjem.

Potencijal nautičkog turizma u Hrvatskoj je sasvim sigurno u udruživanju takvih, snažnim odnosima i profiliranom stavu u poslu.

”Svjesni smo svoje uloge i odgovornosti. Razmjena iskustava i  partnerski odnosi koje gradimo nisu jednokratan čin. Kada pričamo o edukaciji u nautici rado ističemo povezanost učilišta i izvrsnih škola jedrenja u Hrvatskoj s kojima surađujemo i nadopunjavamo se svaki u svojoj ulozi, kao teoretičari i praktičari.” – dodaje.

Foto: AdriaLibar

”Naša suradnja rezultirala je pozitivnim povratnim reakcijama koje su jasan signal kako ovakve inicijative udruživanja imaju smisao. Bez obzira koji program izabrali,  tjedni, dvotjedni li kombinirani model učenja, naši polaznici odabiru znanje.” – zaključuje direktorica Renata Knežić Rak

Provodeći edukaciju učilište u suradnji s nadležnim institucijama i partnerima zajednički upozorava na važnost sigurnosti plovidbe, propise, pravila ponašanja na brodu, u luci, marini, bonton i brigu za ljude i okoliš. Velik je broj poklonika onih koji uživaju u moru na rekreativan ili profesionalan način ali kroz edukaciju je riječ o nečem puno većem, trajnoj povezanosti ljudi i mora.

Programi obuke u nautici koje provodi Adria Libar propisani su od najveće pomorske institucije u Hrvatskoj – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ali i drugih međunarodnih administracija  prema kategoriji broda kojim se upravlja i dozvoli ili svjedodžbi koja je potrebna za upravljanje, zastavi pod kojom brod plovi i uvjetima osposobljenosti koje određena administracija zahtjeva. 

S druge strane programi škola jedrenja s kojima surađuje učilište rad su susretljivih i iskusnih ljudi koji su podrška u radu i prakticiranju vještina na brodu. Odabir škole ovisi o potrebama, mogućnostima slobodnog vremena, odabira lokacije, ali su neprocjenjivo iskustvo kada nakon usvajanja osnovne i obavezne teorije u učilištu sudjeluješ,  vježbaš i  naučiš u praksi. Samostalno upravljanje brodom, udaljavanje od obale, dizanje jedara, plovidba, predstavlja izazov i poznavanje vještina i zahtjeva  podršku iskusnih.

Foto: AdriaLibar

I da se vratimo na početak i zaključimo. Ovakve inicijative udruživanja aktera u nautici zajednički pričaju lijepu priču hrvatske nautike. Sve dobre promotore plovidbe i jedrenja možete pronaći na stranicama učilišta.

Ploviti sigurno i spretno, udaljiti se od svakodnevice a istovremeno uživati i očuvati ravnotežu između prirode i ljudi je osjećaj je više nego ispunjavajući. Safety first, poručuju iz učilišta.

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video