O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

U Rovinju najavljeno otvaranje nove komunalne luke

15. rujna u Rovinju svečano će se otvoriti nova komunalna luka San Pelagio čiji su radovi dovršeni još u svibnju, javlja Morski.hr.

“Uspješno smo okončali još jedan kapitalni infrastrukturni projekt u našem gradu, koji će uvelike pridonijeti rasterećenju gradske luke Andana u samom centru grada. Iako smo inicijalno planirali izgradnju 250-300 vezova u novoj luci, zbog velikog je broja zahtjeva za vezom taj broj povećan na ukupno 375 vezova, isključivo za plovila građana za osobne namjene”, izjavio je gradonačelnik Rovinja, Marko Paliaga.

Planirani vezovi namijenjeni su plovilima do 6 m. Od toga će manji broj vezova biti i za plovila do 8 m dok je 10 vezova predviđeno za brodice do 10 metara.

Svaki ponton biti će opremljen ormarićima za opskrbu strujom, vodom i hidrantskom (protupožarnom) mrežom, a cijena korištenja istih biti će paušalna i obračunata kao naknada u računu za vez. Valja napomenuti i kako će kompletna sjeverna luka biti pod sustavom video-nadzora, a u sklopu iste je predviđeno je i parkiralište koje je uvršteno u 4. zonu, odnosno koje je besplatno za stanovnike.

Nova će luka donijeti dodatnu vrijednost sjevernom djelu grada, te od nje neće imati koristi samo vlasnici brodica, već i ostali građani i gosti, obzirom da je s vanjske strane lukobrana izgrađeno i sunčalište s ulegnućima za ležanje i prostirku te stepenicama za ulaz u more.

Uz lukobran je postavljena i javna rasvjeta te zeleno raslinje koje će luku i sunčalište koje već krasi najljepši pogled na starogradsku jezgru učiniti još atraktivnijim.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 53.312.039,53 kn koju su većim djelom pokrili Grad Rovinj-Rovigno i Lučka uprava, dok je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osiguralo 8,5 milijuna kuna te Istarska županija 1,6 milijuna kuna.

Glavni projektant je Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh. iz Kostrenčić i Krebel – arhitekti d.o.o., a radove su izvele tvrtke Pomgrad inženjering d.o.o., Vodogradnja Rijeka d.o.o. i BSK commerce d.o.o., te Vodogradnja Rijeka d.o.o.

Ovog tjedna predstoji tehnički pregled luke, a trenutno se na lokaciji odvijaju posljednji radovi sanacije i uređenja gradilišta.

I dok je projekt Sjeverne luke San Pelagio priveden kraju, Lučka uprava Rovinj-Rovigno u međuvremenu razvija još jedan projekt strateške važnosti. Riječ je o izgradnji Sjevernog lukobrana na otoku Sv.Katarina, projektu kojeg je Lučka uprava nedavno dostavila Istarskoj Županiji kako bi isti kandidirala za dodjelu Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sjeverni lukobran nadmorske dužine oko 152 m će se prvi izgraditi a isti će se preklapati s Velikim molom, te tako omogućiti siguran vez za plovila međunarodnog i domaćeg linijskog prometa te brodicama lokalnog stanovništva. Nakon izgradnje sjevernog lukobrana, planirana je izgradnja južnog  u nadmorskoj dužini od oko 183 metra.

Do sada je za navedeni projekt ishodovana građevinska dozvola te je izrađen glavni projekt. Procijenjena je vrijednost izgradnje oba lukobrana iznosi 8.667.286 eura.

15. rujna u Rovinju svečano će se otvoriti nova komunalna luka San Pelagio čiji su radovi dovršeni još u svibnju, javlja Morski.hr.

“Uspješno smo okončali još jedan kapitalni infrastrukturni projekt u našem gradu, koji će uvelike pridonijeti rasterećenju gradske luke Andana u samom centru grada. Iako smo inicijalno planirali izgradnju 250-300 vezova u novoj luci, zbog velikog je broja zahtjeva za vezom taj broj povećan na ukupno 375 vezova, isključivo za plovila građana za osobne namjene”, izjavio je gradonačelnik Rovinja, Marko Paliaga.

Planirani vezovi namijenjeni su plovilima do 6 m. Od toga će manji broj vezova biti i za plovila do 8 m dok je 10 vezova predviđeno za brodice do 10 metara.

Svaki ponton biti će opremljen ormarićima za opskrbu strujom, vodom i hidrantskom (protupožarnom) mrežom, a cijena korištenja istih biti će paušalna i obračunata kao naknada u računu za vez. Valja napomenuti i kako će kompletna sjeverna luka biti pod sustavom video-nadzora, a u sklopu iste je predviđeno je i parkiralište koje je uvršteno u 4. zonu, odnosno koje je besplatno za stanovnike.

Nova će luka donijeti dodatnu vrijednost sjevernom djelu grada, te od nje neće imati koristi samo vlasnici brodica, već i ostali građani i gosti, obzirom da je s vanjske strane lukobrana izgrađeno i sunčalište s ulegnućima za ležanje i prostirku te stepenicama za ulaz u more.

Uz lukobran je postavljena i javna rasvjeta te zeleno raslinje koje će luku i sunčalište koje već krasi najljepši pogled na starogradsku jezgru učiniti još atraktivnijim.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 53.312.039,53 kn koju su većim djelom pokrili Grad Rovinj-Rovigno i Lučka uprava, dok je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osiguralo 8,5 milijuna kuna te Istarska županija 1,6 milijuna kuna.

Glavni projektant je Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh. iz Kostrenčić i Krebel – arhitekti d.o.o., a radove su izvele tvrtke Pomgrad inženjering d.o.o., Vodogradnja Rijeka d.o.o. i BSK commerce d.o.o., te Vodogradnja Rijeka d.o.o.

Ovog tjedna predstoji tehnički pregled luke, a trenutno se na lokaciji odvijaju posljednji radovi sanacije i uređenja gradilišta.

I dok je projekt Sjeverne luke San Pelagio priveden kraju, Lučka uprava Rovinj-Rovigno u međuvremenu razvija još jedan projekt strateške važnosti. Riječ je o izgradnji Sjevernog lukobrana na otoku Sv.Katarina, projektu kojeg je Lučka uprava nedavno dostavila Istarskoj Županiji kako bi isti kandidirala za dodjelu Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sjeverni lukobran nadmorske dužine oko 152 m će se prvi izgraditi a isti će se preklapati s Velikim molom, te tako omogućiti siguran vez za plovila međunarodnog i domaćeg linijskog prometa te brodicama lokalnog stanovništva. Nakon izgradnje sjevernog lukobrana, planirana je izgradnja južnog  u nadmorskoj dužini od oko 183 metra.

Do sada je za navedeni projekt ishodovana građevinska dozvola te je izrađen glavni projekt. Procijenjena je vrijednost izgradnje oba lukobrana iznosi 8.667.286 eura.

Intervju

Kolumna

Lifestyle

Foto / video