O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

HHI nabavio novu valografsku plutaču

IZVORHHI

U cilju unapređenja hidrografske djelatnosti i nastavka dugogodišnje tradicije mjerenja površinskih vjetrovnih valova na Jadranu, Hrvatski hidrografski institut (HHI) nabavio je novu direkcionu valografsku plutaču, objavio je Hrvatski hidrografski institut.

Valografska plutača ima mogućnost mjerenja visine, smjera i perioda vjetrovnih valova te površinske temperature mora.

Plutača je dodatno opremljena solarnim panelom koji povećava njezinu autonomiju i osigurava neprekidno mjerenje u trajanju od dvije godine. Rezultati mjerenja u realnom vremenu bit će dostupni na internetskim stranicama www.hhi.hr Adriatic Sea – Portal operativne oceanografije.

Valografska mreža HHI-ja:
Zasad se valovi mjere kontinuirano na trima lokacijama (u Dubrovniku, Splitu i Rijeci). 
Konačni je cilj povećanje broja lokacija za mjerenje valova te uspostava stalne valografske mreže. Mjerenja valova provode se u cilju stvaranja pretpostavki za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja te očuvanje i zaštitu okoliša.

U cilju unapređenja hidrografske djelatnosti i nastavka dugogodišnje tradicije mjerenja površinskih vjetrovnih valova na Jadranu, Hrvatski hidrografski institut (HHI) nabavio je novu direkcionu valografsku plutaču, objavio je Hrvatski hidrografski institut.

Valografska plutača ima mogućnost mjerenja visine, smjera i perioda vjetrovnih valova te površinske temperature mora.

Plutača je dodatno opremljena solarnim panelom koji povećava njezinu autonomiju i osigurava neprekidno mjerenje u trajanju od dvije godine. Rezultati mjerenja u realnom vremenu bit će dostupni na internetskim stranicama www.hhi.hr Adriatic Sea – Portal operativne oceanografije.

Valografska mreža HHI-ja:
Zasad se valovi mjere kontinuirano na trima lokacijama (u Dubrovniku, Splitu i Rijeci). 
Konačni je cilj povećanje broja lokacija za mjerenje valova te uspostava stalne valografske mreže. Mjerenja valova provode se u cilju stvaranja pretpostavki za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja te očuvanje i zaštitu okoliša.

Intervju

Kolumna

Lifestyle

Foto / video