O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Povjerenstvo otvorilo predmet protiv predsjednika Uprave Jadrolinije

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa jučer je objavilo odluku o pokretanju postupka protiv Davida Sopte, v.d. predsjednika Uprave Jadrolinije, koji je na toj poziciji od rujna 2017. do rujna 2019. primao, prema navodima Povjerenstva, novčane naknade protivno zakonskim odredbama; javlja Jadranski.hr

Tako se navodi da je Povjerenstvo, uvidom u podatke kojima raspolaže Porezna uprava, utvrdilo kako je Sopta u vremenskom razdoblju od 2017. do 2020. primao naknade za dar djeteta u iznosu od 600 kuna i 1000 kuna na ime prigodne nagrade (božićnice i dr.), te iznose od 2.000 kuna na ime nagrade za radne rezultate (dodatna plaća uz mjesečnu plaću radnika). Također, uvidom u podatke Porezne uprave, utvrđeno je da je dužnosnik od Turističke zajednice Primorsko-goranske županije primao iznose od 2.80o i 1.400 kuna kao član Odbora. Ove naknade su, kako se navodi u odluci Povjerenstva, protivne članku 1. stavku 2. Zakona o Jadroliniji, po kojem se primjenjuju propisi koji vrijede za društva s ograničenom odgovornošću.

Člankom 7. točkom d) ZSSI-a propisano je da je dužnosnicima zabranjeno primati dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti. Obzirom da su dar za djecu, prigodne nagrade i stimulativne nagrade za ostvarene rezultate dodatne naknade, njihov primitak suprotan je zakonskoj odredbi. Imajući u vidu da iz prikupljenih podataka i dokumentacije, prema odluci Povjerenstva proizlazi da je u postupanju dužnosnika došlo do moguće povrede članka 7. točke d) ZSSI-a.

Sopta je u izvješćima koja je podnosio Povjerenstvu navodio da dužnost predsjednika Uprave Jadrolinije obnaša profesionalno uz primanje plaće te da za vrijeme obnašanja navedene dužnosti obavlja funkciju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Primorsko-goranske županije, za što godišnje prima iznos od 4.200 kuna, što je protivno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa jer je dužnosnicima zabranjeno primati dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti. Naime, kako navode iz Povjerenstva, člankom 14. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da dužnosnici smiju biti članovi upravnih i nadzornih tijela, najviše dviju, neprofitnih udruga i zaklada, ali bez prava na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.

Iz Povjerenstva pojašnjavaju da Sopta temeljem odredbe članka 14. stavka 1. ZSSI-a može obavljati funkciju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Primorsko-goranske županije, ali da je na snazi zabrana primitka naknade za obavljanje ove funkcije, osim naknade putnih i drugih opravdanih troškova. Navedeno je slučaj i u situaciji kada dužnosnik, sukladno članku 14. stavku 2. ZSSI-a, iznimno može biti član upravnog vijeća ustanove, pravne osobe koja se također ne osniva radi ostvarivanja dobiti, već je eventualno ostvarenu dobit dužna upotrijebiti za unapređenje djelatnosti ustanove, obzirom da i za ovo članstvo dužnosnik nema pravo na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.

Iz navedenog proizlazi da dužnosnik ne može primati naknadu za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Primorsko-goranske županije, jer je to suprotno odredbi članka 14. stavka 5. ZSSI-a.
Obzirom da je utvrđeno kako je dužnosnik za vrijeme obnašanja dužnosti predsjednika Uprave Jadrolinije za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Primorsko-goranske županije dana 12. prosinca 2018. primio iznos od 2.800,00 kn te dana 4. ožujka 2019., 4. listopada 2019., 3. prosinca 2019. i 19. ožujka 2020. iznos od po 1.400,00 kn, proizlazi moguća povreda članka 14. stavka 5. ZSSI-a.

Sukladno članku 39. stavku 3. ZSSI-a, poziva se dužnosnik David Sopta da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu pisano očitovanje u odnosu na razloge pokretanja ovog postupka pod točkom I. i II. izreke, kao i na ostale navode iz obrazloženja odluke, objavilo je Povjerenstvo na svojim stranicama.

Josip Radić

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa jučer je objavilo odluku o pokretanju postupka protiv Davida Sopte, v.d. predsjednika Uprave Jadrolinije, koji je na toj poziciji od rujna 2017. do rujna 2019. primao, prema navodima Povjerenstva, novčane naknade protivno zakonskim odredbama; javlja Jadranski.hr

Tako se navodi da je Povjerenstvo, uvidom u podatke kojima raspolaže Porezna uprava, utvrdilo kako je Sopta u vremenskom razdoblju od 2017. do 2020. primao naknade za dar djeteta u iznosu od 600 kuna i 1000 kuna na ime prigodne nagrade (božićnice i dr.), te iznose od 2.000 kuna na ime nagrade za radne rezultate (dodatna plaća uz mjesečnu plaću radnika). Također, uvidom u podatke Porezne uprave, utvrđeno je da je dužnosnik od Turističke zajednice Primorsko-goranske županije primao iznose od 2.80o i 1.400 kuna kao član Odbora. Ove naknade su, kako se navodi u odluci Povjerenstva, protivne članku 1. stavku 2. Zakona o Jadroliniji, po kojem se primjenjuju propisi koji vrijede za društva s ograničenom odgovornošću.

Člankom 7. točkom d) ZSSI-a propisano je da je dužnosnicima zabranjeno primati dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti. Obzirom da su dar za djecu, prigodne nagrade i stimulativne nagrade za ostvarene rezultate dodatne naknade, njihov primitak suprotan je zakonskoj odredbi. Imajući u vidu da iz prikupljenih podataka i dokumentacije, prema odluci Povjerenstva proizlazi da je u postupanju dužnosnika došlo do moguće povrede članka 7. točke d) ZSSI-a.

Sopta je u izvješćima koja je podnosio Povjerenstvu navodio da dužnost predsjednika Uprave Jadrolinije obnaša profesionalno uz primanje plaće te da za vrijeme obnašanja navedene dužnosti obavlja funkciju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Primorsko-goranske županije, za što godišnje prima iznos od 4.200 kuna, što je protivno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa jer je dužnosnicima zabranjeno primati dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti. Naime, kako navode iz Povjerenstva, člankom 14. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da dužnosnici smiju biti članovi upravnih i nadzornih tijela, najviše dviju, neprofitnih udruga i zaklada, ali bez prava na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.

Iz Povjerenstva pojašnjavaju da Sopta temeljem odredbe članka 14. stavka 1. ZSSI-a može obavljati funkciju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Primorsko-goranske županije, ali da je na snazi zabrana primitka naknade za obavljanje ove funkcije, osim naknade putnih i drugih opravdanih troškova. Navedeno je slučaj i u situaciji kada dužnosnik, sukladno članku 14. stavku 2. ZSSI-a, iznimno može biti član upravnog vijeća ustanove, pravne osobe koja se također ne osniva radi ostvarivanja dobiti, već je eventualno ostvarenu dobit dužna upotrijebiti za unapređenje djelatnosti ustanove, obzirom da i za ovo članstvo dužnosnik nema pravo na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.

Iz navedenog proizlazi da dužnosnik ne može primati naknadu za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Primorsko-goranske županije, jer je to suprotno odredbi članka 14. stavka 5. ZSSI-a.
Obzirom da je utvrđeno kako je dužnosnik za vrijeme obnašanja dužnosti predsjednika Uprave Jadrolinije za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Primorsko-goranske županije dana 12. prosinca 2018. primio iznos od 2.800,00 kn te dana 4. ožujka 2019., 4. listopada 2019., 3. prosinca 2019. i 19. ožujka 2020. iznos od po 1.400,00 kn, proizlazi moguća povreda članka 14. stavka 5. ZSSI-a.

Sukladno članku 39. stavku 3. ZSSI-a, poziva se dužnosnik David Sopta da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu pisano očitovanje u odnosu na razloge pokretanja ovog postupka pod točkom I. i II. izreke, kao i na ostale navode iz obrazloženja odluke, objavilo je Povjerenstvo na svojim stranicama.

Josip Radić

Intervju

Kolumna

Lifestyle

Foto / video