O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Crna Gora: Ministarstvo uporno odbija potpisivanje Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce

Ispred Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF), demokratske globalne sindikalne federacije sa 670 udruženih sindikata u 150 zemalja i koja predstavlja 18 milijuna radnika širom svijeta, premijeru Crne Gore Dritanu Abazoviću i ministru Ibrahimoviću, pismom se obratila Jacqueline Smith, ITF pomorski koordinator.

Članica ITF-a, Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore (SSRPBT CG), pokrenula je postupak kolektivnog pregovaranja sa Unijom poslodavaca Crne Gore za Nacionalni kolektivni ugovor Crne Gore za pomorce koji utvrđuje minimalne uvjete rada i života na brodu koji vrijede za pomorce koji služe na brodovima crnogorske državne pripadnosti, piše Boka News.

Zakon o radu Crne Gore zahtjeva tripartitne pregovore u kojima je Vlada Crne Gore jedna od ugovornih strana za zaključivanje Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce.

Redakcija portala Boka News obaviještena je od strane predsjednika SSRPBT CG, gospodina Agima Mile, da je 9. svibnja 2022. godine održan sastanak na kojem je Tanja Janović, direktorica Direktorata za pomorski promet i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija, izjavila da ne postoje uvjeti za započinjanje pregovora o Nacionalnom kolektivnom ugovoru za pomorce. U e-mail komunikaciji koja je uslijedila nakon sastanka, predstavnik Ministarstva za kapitalne investicije je ponovio razloge zbog kojih smatraju da pregovori ne mogu započeti. Gospodin Mila je odgovorio s obrazloženjem zašto je stav Ministarstva za kapitalne investicije neodrživ, a Ministarstvo kapitalnih investicija uporno odbija dalje komentirati stav Ministarstva, tvrdnje SSRPBT CG i predlog SSRPBT CG za započinjanje pregovora.

Nakon pomne analize izvještaja dobivenog od SSRPBT CG, ITF nalazi da su pregovori u vezi Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce neopravdano blokirani, te da navedeni razlozi (slični razlozima navedenim u prethodnim pitanjima) nisu u vezi s pitanjima koja su predmet Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce. Predsjednik SSRPBT CG je, zapravo, dao jasne i valjane razloge za početak pregovora.

Imajući u vidu da Crna Gora ima dugu pomorsku tradiciju, ITF je šokiran beskompromisnim stavom direktorice Direktorata za pomorski promet i unutarnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija.

Kolektivno pregovaranje je pravo predviđeno Konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 98 o pravu na organizaciju i kolektivno pregovaranje, koju je Crna Gora ratificirala 3. srpnja 2006. godine. Stoga je uvjet crnogorskog zakona da se dozvoli kolektivno pregovaranje. Kada direktorica u Ministarstvu koje predstavlja Vladu Crne Gore odbije ispuniti propisane obaveze u vezi kolektivnog pregovaranja, Vlada Crne Gore čini nepoštenu praksu iz područja rada koja je potpuno neprihvatljiva. Ovakvo ponašanje utječe na međunarodni ugled Crne Gore, kao i na odnose između crnogorskih brodara i zakupitelja njihovih brodova.

ITF je usvojio politiku shodno kojoj brodovi nacionalne državne pripadnosti moraju imati posadu nacionalnih pomoraca koji su pokriveni nacionalnim kolektivnim ugovorom o kojem pregovaraju nacionalni sindikati. U ovom slučaju, nacionalni sindikat je SSRPBT CG.

ITF apelira na Vladu Crne Gore da postupi s oprezom po ovom pitanju i usvoji, bez odlaganja, neophodne mjere koje će dovesti do početka pregovora i zaključenja Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce. ITF daje punu podršku SSRPBT CG u njihovom nastojanju da potpišu Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce i nastavit će pažljivo pratiti tijek postupka, u nadi da će Vlada Crne Gore preduzeti odgovarajuće mjere i radnje u skladu s tim, stoji u pismu Jacqueline Smith.

Ispred Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF), demokratske globalne sindikalne federacije sa 670 udruženih sindikata u 150 zemalja i koja predstavlja 18 milijuna radnika širom svijeta, premijeru Crne Gore Dritanu Abazoviću i ministru Ibrahimoviću, pismom se obratila Jacqueline Smith, ITF pomorski koordinator.

Članica ITF-a, Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore (SSRPBT CG), pokrenula je postupak kolektivnog pregovaranja sa Unijom poslodavaca Crne Gore za Nacionalni kolektivni ugovor Crne Gore za pomorce koji utvrđuje minimalne uvjete rada i života na brodu koji vrijede za pomorce koji služe na brodovima crnogorske državne pripadnosti, piše Boka News.

Zakon o radu Crne Gore zahtjeva tripartitne pregovore u kojima je Vlada Crne Gore jedna od ugovornih strana za zaključivanje Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce.

Redakcija portala Boka News obaviještena je od strane predsjednika SSRPBT CG, gospodina Agima Mile, da je 9. svibnja 2022. godine održan sastanak na kojem je Tanja Janović, direktorica Direktorata za pomorski promet i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija, izjavila da ne postoje uvjeti za započinjanje pregovora o Nacionalnom kolektivnom ugovoru za pomorce. U e-mail komunikaciji koja je uslijedila nakon sastanka, predstavnik Ministarstva za kapitalne investicije je ponovio razloge zbog kojih smatraju da pregovori ne mogu započeti. Gospodin Mila je odgovorio s obrazloženjem zašto je stav Ministarstva za kapitalne investicije neodrživ, a Ministarstvo kapitalnih investicija uporno odbija dalje komentirati stav Ministarstva, tvrdnje SSRPBT CG i predlog SSRPBT CG za započinjanje pregovora.

Nakon pomne analize izvještaja dobivenog od SSRPBT CG, ITF nalazi da su pregovori u vezi Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce neopravdano blokirani, te da navedeni razlozi (slični razlozima navedenim u prethodnim pitanjima) nisu u vezi s pitanjima koja su predmet Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce. Predsjednik SSRPBT CG je, zapravo, dao jasne i valjane razloge za početak pregovora.

Imajući u vidu da Crna Gora ima dugu pomorsku tradiciju, ITF je šokiran beskompromisnim stavom direktorice Direktorata za pomorski promet i unutarnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija.

Kolektivno pregovaranje je pravo predviđeno Konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 98 o pravu na organizaciju i kolektivno pregovaranje, koju je Crna Gora ratificirala 3. srpnja 2006. godine. Stoga je uvjet crnogorskog zakona da se dozvoli kolektivno pregovaranje. Kada direktorica u Ministarstvu koje predstavlja Vladu Crne Gore odbije ispuniti propisane obaveze u vezi kolektivnog pregovaranja, Vlada Crne Gore čini nepoštenu praksu iz područja rada koja je potpuno neprihvatljiva. Ovakvo ponašanje utječe na međunarodni ugled Crne Gore, kao i na odnose između crnogorskih brodara i zakupitelja njihovih brodova.

ITF je usvojio politiku shodno kojoj brodovi nacionalne državne pripadnosti moraju imati posadu nacionalnih pomoraca koji su pokriveni nacionalnim kolektivnim ugovorom o kojem pregovaraju nacionalni sindikati. U ovom slučaju, nacionalni sindikat je SSRPBT CG.

ITF apelira na Vladu Crne Gore da postupi s oprezom po ovom pitanju i usvoji, bez odlaganja, neophodne mjere koje će dovesti do početka pregovora i zaključenja Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce. ITF daje punu podršku SSRPBT CG u njihovom nastojanju da potpišu Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce i nastavit će pažljivo pratiti tijek postupka, u nadi da će Vlada Crne Gore preduzeti odgovarajuće mjere i radnje u skladu s tim, stoji u pismu Jacqueline Smith.

Intervju

Kolumna

Lifestyle

Foto / video