O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Predstavljena Turbinia – najbrži brod na svijetu (1897.)

Dana 26. lipnja 1897. predstavljen je širokoj javnosti brod Turbinia, prvi parobrod na svijetu s pogonom na parnu turbinu. Naime, raniji parobrodi koristili su za pogon isključivo parne strojeve, a nova parna turbina omogućavala je manju masu pogonskog sklopa, manje vibracije i lakše održavanje, piše Povijest.hr.

Klipni parni strojevi dosegli su svoja fizička ograničenja u doba kad je inžinjer Charles Parsons usavršio svoju parnu turbinu. On zasigurno nije bio prvi koji je zamislio turbinu, ali njegova prva funkcionalna turbine patentirana je 1884. godine. Dok su klipni parni strojevi, često sa suprotnim klipovima, pretvarali paru u energiju pod tlakom, turbine su koristile brzinu pare za pretvaranje toplinske u mehaničku energiju, piše Hemmings.

U trenutku svog predstavljanja, Turbinia je vjerojatno bila najbrži brod na svijetu. Mogla je navodno postići brzinu od gotovo 34.5 čvorova, a imala je istisninu od oko 44 i pol tone. Turbinia je imala čak devet propelera, postavljenih po tri na svakoj od triju osovina. Maksimalna snaga parne turbine iznosila je oko 2.100 konjskih snaga.

Parsons je zatim izveo trik za pamćenje: na pomorskoj smotri održanoj u lipnju 1897. godine u povodu dijamantnog jubileja kraljice Viktorije, Turbinia je upala na kraljevsku zabavu, jureći velikom brzinom unutar i oko jedne od najvećih flota ratnih brodova. Među članovima britanske kraljevske obitelji, zastupnicima, ministarima i mnoštvom stranih dostojanstvenika koji su bili prisutni, Turbinia je pronašla savršenu publiku.

Turbinia je bila eksperimentalni brod, no pokazala se vrlo upečatljivom. Dapače, Britanska je mornarica nekoliko godina kasnije odlučila da će svi njeni budući brodovi biti pokretani parnim turbinama.

Dana 26. lipnja 1897. predstavljen je širokoj javnosti brod Turbinia, prvi parobrod na svijetu s pogonom na parnu turbinu. Naime, raniji parobrodi koristili su za pogon isključivo parne strojeve, a nova parna turbina omogućavala je manju masu pogonskog sklopa, manje vibracije i lakše održavanje, piše Povijest.hr.

Klipni parni strojevi dosegli su svoja fizička ograničenja u doba kad je inžinjer Charles Parsons usavršio svoju parnu turbinu. On zasigurno nije bio prvi koji je zamislio turbinu, ali njegova prva funkcionalna turbine patentirana je 1884. godine. Dok su klipni parni strojevi, često sa suprotnim klipovima, pretvarali paru u energiju pod tlakom, turbine su koristile brzinu pare za pretvaranje toplinske u mehaničku energiju, piše Hemmings.

U trenutku svog predstavljanja, Turbinia je vjerojatno bila najbrži brod na svijetu. Mogla je navodno postići brzinu od gotovo 34.5 čvorova, a imala je istisninu od oko 44 i pol tone. Turbinia je imala čak devet propelera, postavljenih po tri na svakoj od triju osovina. Maksimalna snaga parne turbine iznosila je oko 2.100 konjskih snaga.

Parsons je zatim izveo trik za pamćenje: na pomorskoj smotri održanoj u lipnju 1897. godine u povodu dijamantnog jubileja kraljice Viktorije, Turbinia je upala na kraljevsku zabavu, jureći velikom brzinom unutar i oko jedne od najvećih flota ratnih brodova. Među članovima britanske kraljevske obitelji, zastupnicima, ministarima i mnoštvom stranih dostojanstvenika koji su bili prisutni, Turbinia je pronašla savršenu publiku.

Turbinia je bila eksperimentalni brod, no pokazala se vrlo upečatljivom. Dapače, Britanska je mornarica nekoliko godina kasnije odlučila da će svi njeni budući brodovi biti pokretani parnim turbinama.

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video

Dana 26. lipnja 1897. predstavljen je širokoj javnosti brod Turbinia, prvi parobrod na svijetu s pogonom na parnu turbinu. Naime, raniji parobrodi koristili su za pogon isključivo parne strojeve, a nova parna turbina omogućavala je manju masu pogonskog sklopa, manje vibracije i lakše održavanje, piše Povijest.hr.

Klipni parni strojevi dosegli su svoja fizička ograničenja u doba kad je inžinjer Charles Parsons usavršio svoju parnu turbinu. On zasigurno nije bio prvi koji je zamislio turbinu, ali njegova prva funkcionalna turbine patentirana je 1884. godine. Dok su klipni parni strojevi, često sa suprotnim klipovima, pretvarali paru u energiju pod tlakom, turbine su koristile brzinu pare za pretvaranje toplinske u mehaničku energiju, piše Hemmings.

U trenutku svog predstavljanja, Turbinia je vjerojatno bila najbrži brod na svijetu. Mogla je navodno postići brzinu od gotovo 34.5 čvorova, a imala je istisninu od oko 44 i pol tone. Turbinia je imala čak devet propelera, postavljenih po tri na svakoj od triju osovina. Maksimalna snaga parne turbine iznosila je oko 2.100 konjskih snaga.

Parsons je zatim izveo trik za pamćenje: na pomorskoj smotri održanoj u lipnju 1897. godine u povodu dijamantnog jubileja kraljice Viktorije, Turbinia je upala na kraljevsku zabavu, jureći velikom brzinom unutar i oko jedne od najvećih flota ratnih brodova. Među članovima britanske kraljevske obitelji, zastupnicima, ministarima i mnoštvom stranih dostojanstvenika koji su bili prisutni, Turbinia je pronašla savršenu publiku.

Turbinia je bila eksperimentalni brod, no pokazala se vrlo upečatljivom. Dapače, Britanska je mornarica nekoliko godina kasnije odlučila da će svi njeni budući brodovi biti pokretani parnim turbinama.