O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Luka Rijeka i Jadranska vrata u prvoj polovici godine zabilježile znatan porast prometa

Grupa Luka Rijeka objavila je Nerevidirano konsolidirano izvješće o poslovanju za prvih šest mjesci 2022. godine, prema kojem je zabilježen porast prometa i Luke Rijeka d.d. kao i Jadranskih vrata d.d., koja upravljaju kontejnerskim terminalom na Brajdici (AGCT).

Prema izvješću, ukupan je promet oba subjekta porastao za 18 %, od čega porast Luke Rijeka iznosi 15 %, a Jadranskih vrata, ako se gleda promet u TEU jedinicama, čak 31 %. To znači da su Jadranska vrata u prvih šest mjeseci 2022. prekrcala 195.678 TEU jedinica, u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine, kada je prekrcano 148.958 TEU, javlja portal Brodovi u Rijeci.

Kod Luke Rijeka, u prvih šest mjeseci 2022. godine prekrcano je 1.418.716 tona, a u istom razdoblju prošle godine 1.232.131 tonu. Najveći postotak prometa otpada na rasuti teret, čiji je promet porastao za 5 %, dok veliki rast bilježi generalni teret, u usporedbi s prošlom godinom, čak 39 %.

Ako se prometu Jadranskih vrata pribroje kontejneri prekrcani od strane Luke Rijeka, moglo bi se dogoditi da se 2022. godina završi s prekrcanih i 450.000 TEU jedinica u Rijeci, ukoliko bi se isti trend nastavio. S druge strane AGCT u lovu je na 400.000 TEU jedinica prometa (prošla godina završena s 312.321 TEU), što također nije nedostižno, imajući u vidu polugodišnji promet ostvaren u ovoj godini.

Grupa Luka Rijeka objavila je Nerevidirano konsolidirano izvješće o poslovanju za prvih šest mjesci 2022. godine, prema kojem je zabilježen porast prometa i Luke Rijeka d.d. kao i Jadranskih vrata d.d., koja upravljaju kontejnerskim terminalom na Brajdici (AGCT).

Prema izvješću, ukupan je promet oba subjekta porastao za 18 %, od čega porast Luke Rijeka iznosi 15 %, a Jadranskih vrata, ako se gleda promet u TEU jedinicama, čak 31 %. To znači da su Jadranska vrata u prvih šest mjeseci 2022. prekrcala 195.678 TEU jedinica, u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine, kada je prekrcano 148.958 TEU, javlja portal Brodovi u Rijeci.

Kod Luke Rijeka, u prvih šest mjeseci 2022. godine prekrcano je 1.418.716 tona, a u istom razdoblju prošle godine 1.232.131 tonu. Najveći postotak prometa otpada na rasuti teret, čiji je promet porastao za 5 %, dok veliki rast bilježi generalni teret, u usporedbi s prošlom godinom, čak 39 %.

Ako se prometu Jadranskih vrata pribroje kontejneri prekrcani od strane Luke Rijeka, moglo bi se dogoditi da se 2022. godina završi s prekrcanih i 450.000 TEU jedinica u Rijeci, ukoliko bi se isti trend nastavio. S druge strane AGCT u lovu je na 400.000 TEU jedinica prometa (prošla godina završena s 312.321 TEU), što također nije nedostižno, imajući u vidu polugodišnji promet ostvaren u ovoj godini.

Intervju

Kolumna

Lifestyle

Foto / video