O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Hidrografski institut postavio valografsku plutaču u akvatoriju grada Ploča

IZVORHHI

Hrvatski hidrografski institut (HHI) postavio je direkcionu valografsku plutaču u akvatoriju grada Ploča.

Valografska plutača postavljena je na poziciji 43°0.575’N 17°23.476’E (koordinatni sustav WGS 84), sa svjetlosnim signalom (grupa od pet žutih bljeskova svakih 20 sekundi) koji je vidljiv 4 NM. Plovidba je zabranjena u polumjeru 120 m od valografske plutače.

Valografska plutača mjeri visinu, smjer i period površinskih vjetrovnih valova te površinsku temperaturu mora. Podaci o visini valova u stvarnom vremenu mogu se pronaći na internetskim stranicama HHI-ja.

Hrvatski hidrografski institut ima dugogodišnju tradiciju mjerenja površinskih vjetrovnih valova na Jadranu. Ta se mjerenja provode kako bi se stvorile pretpostavke za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja te očuvanje i zaštitu okoliša.

Hrvatski hidrografski institut (HHI) postavio je direkcionu valografsku plutaču u akvatoriju grada Ploča.

Valografska plutača postavljena je na poziciji 43°0.575’N 17°23.476’E (koordinatni sustav WGS 84), sa svjetlosnim signalom (grupa od pet žutih bljeskova svakih 20 sekundi) koji je vidljiv 4 NM. Plovidba je zabranjena u polumjeru 120 m od valografske plutače.

Valografska plutača mjeri visinu, smjer i period površinskih vjetrovnih valova te površinsku temperaturu mora. Podaci o visini valova u stvarnom vremenu mogu se pronaći na internetskim stranicama HHI-ja.

Hrvatski hidrografski institut ima dugogodišnju tradiciju mjerenja površinskih vjetrovnih valova na Jadranu. Ta se mjerenja provode kako bi se stvorile pretpostavke za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja te očuvanje i zaštitu okoliša.

Intervju

Kolumna

Lifestyle

Foto / video