O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Uskoro novi Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

Počela je još jedna nautička sezona, a sve je više zbunjenih nautičara, ali i predavača na nautičkim akademijama i pomorskim školama, jer novi Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca još nije donesen. Nautičari koji su kontaktirali Morski smatraju da je stari Pravilnik stavljen van snage, pa su stoga u vakuum prostoru, jer novih pravila nema. Koja onda vrijede?

Odgovor stiže iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji smiruju situaciju i potvrđuju da novi Pravilnik doista nije još donesen, ali i da – straha nema, piše Morski.

Što se dogodilo sa Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca? Naime, koliko nam je poznato, prošle godine radna skupina je napravila prijedlog koji je u Ministarstvu mora prihvaćen, te je obećano da će sve biti gotovo do kraja drugog tromjesječja 2022., kad i ide u javu raspravu. Edukacijski centri, nautičari i uključeni u ovu problematiku tvrde da se od tada nije ništa dogodilo.

“Prema sadržaju, jedan od najsloženijih propisa iz nadležnosti pomorstva”

Iz Ministarstva mora na ovo odgovaraju:

– Točno je da je u planu zakonodavnih aktivnosti donošenje novog Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, koji dokument je u svom sadržaju jedan od najsloženijih propisa iz nadležnosti pomorstva, jer se istim propisuju sva zvanja, stručna sprema, ispitni programi, programi izobrazbe, uvjeti i načini stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti pomoraca, uvjeti i način priznavanja, obnove, zamjene i oduzimanja svjedodžbi, uvjeti koje moraju zadovoljavati visokoškolske i srednjoškolske ustanove koje obrazuju pristupnike za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti, uvjeti koje moraju zadovoljavati pravne osobe koje obavljaju izobrazbu pomoraca, uvjeti koje moraju zadovoljavati ispitivači i članovi ispitnih povjerenstava, postupak i način izdavanja suglasnosti za ustanove koje obrazuju pristupnike za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti, te postupak i način izdavanja dopusnica za održavanje izobrazbe pomoraca.

Novim prijedlogom Pravilnika planirano je zahvatiti u 3 temeljne cjeline. Pored osposobljenosti za upravljanje rekreacijskim plovilima, radi se još i na izmjenama sustava provedbe ispita za stjecanje svih pomorskih zvanja i osposobljenosti, te izmjenu odredbi koje se odnose na pomorska učilišta u dijelu ispunjavanja njihovih tehničkih, materijalnih i kadrovskih uvjeta za izdavanja dopusnica i daljnju provedbu programa obrazovanja i izobrazbe pomoraca.

Točno je da se radna podskupina za izradu odredbi novog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na osposobljenosti za rekreacijska plovila usuglasila oko svih načela u tom dijelu izmjene Pravilnika, te su u skladu sa time i izrađene odredbe tog dijela prijedloga Pravilnika, međutim preostale dvije radne podskupine nisu još u potpunosti usuglasile sve promjene, pa je stoga to i razlog radi kojeg još uvijek nisu u postupak javnog savjetovanja upućene odredbe novog Pravilnika – pojašnjavaju iz Ministarstva.

Radi se po starom pravilniku

No, što se tiče jahti, novi Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama je stupio na snagu 1. veljače 2020. Nautičari nas uvjeravaju da ovaj put njime nije obuhvaćeno stjecanje svjedodžbi za jahte, nego je rečeno da će se to obuhvatiti kroz novi Pravilnik o svjedodžbama. Sve do sad radi se po starom pravilniku, za koji misle da je van snage.

Iz Ministarstva pak tvrde da je netočno da su odredbe starog Pravilnika van snage.  

– Naime, člankom 48. stavkom 1. točkama 1. i 2. prijelaznih i završnih odredbama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama (NN 13/20) propisano je kako stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o brodicama i jahtama NN br. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017, 8/2020), osim:

1. odredbi Glave II.a PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I ČLANOVA POSADE RIBARSKIH BRODICA, (članci 8a. i 8b) koje ostaju na snazi do donošenja posebnih propisa kojim se uređuju zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca,

2. odredbi članka 4., stavak 2., 3., 4. i 8., Glave IX. POSADA BRODICE (članci 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 68.a, 68.b, 68.c, 68.d, 68.e), Glave XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (članci 86., 87., 88., 90., 91., 96., 98.), Dodatka 6., Dodatka 7., Dodatka 8., Dodatka 9., Dodatka 10., Dodatka 11., te članci 35., 36. i 37. prijelaznih i završnih odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 57/06), koje ostaju na snazi do donošenja posebnih propisa kojim se uređuju zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca;

Dakle, iz navedene odredbe je razvidno kako odredbe ranijeg propisa vezane uz posadu brodica i jahti ostaju na snazi do donošenja novog Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca – pojašnjavaju iz Ministarstva mora.

Počela je još jedna nautička sezona, a sve je više zbunjenih nautičara, ali i predavača na nautičkim akademijama i pomorskim školama, jer novi Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca još nije donesen. Nautičari koji su kontaktirali Morski smatraju da je stari Pravilnik stavljen van snage, pa su stoga u vakuum prostoru, jer novih pravila nema. Koja onda vrijede?

Odgovor stiže iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji smiruju situaciju i potvrđuju da novi Pravilnik doista nije još donesen, ali i da – straha nema, piše Morski.

Što se dogodilo sa Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca? Naime, koliko nam je poznato, prošle godine radna skupina je napravila prijedlog koji je u Ministarstvu mora prihvaćen, te je obećano da će sve biti gotovo do kraja drugog tromjesječja 2022., kad i ide u javu raspravu. Edukacijski centri, nautičari i uključeni u ovu problematiku tvrde da se od tada nije ništa dogodilo.

“Prema sadržaju, jedan od najsloženijih propisa iz nadležnosti pomorstva”

Iz Ministarstva mora na ovo odgovaraju:

– Točno je da je u planu zakonodavnih aktivnosti donošenje novog Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, koji dokument je u svom sadržaju jedan od najsloženijih propisa iz nadležnosti pomorstva, jer se istim propisuju sva zvanja, stručna sprema, ispitni programi, programi izobrazbe, uvjeti i načini stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti pomoraca, uvjeti i način priznavanja, obnove, zamjene i oduzimanja svjedodžbi, uvjeti koje moraju zadovoljavati visokoškolske i srednjoškolske ustanove koje obrazuju pristupnike za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti, uvjeti koje moraju zadovoljavati pravne osobe koje obavljaju izobrazbu pomoraca, uvjeti koje moraju zadovoljavati ispitivači i članovi ispitnih povjerenstava, postupak i način izdavanja suglasnosti za ustanove koje obrazuju pristupnike za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti, te postupak i način izdavanja dopusnica za održavanje izobrazbe pomoraca.

Novim prijedlogom Pravilnika planirano je zahvatiti u 3 temeljne cjeline. Pored osposobljenosti za upravljanje rekreacijskim plovilima, radi se još i na izmjenama sustava provedbe ispita za stjecanje svih pomorskih zvanja i osposobljenosti, te izmjenu odredbi koje se odnose na pomorska učilišta u dijelu ispunjavanja njihovih tehničkih, materijalnih i kadrovskih uvjeta za izdavanja dopusnica i daljnju provedbu programa obrazovanja i izobrazbe pomoraca.

Točno je da se radna podskupina za izradu odredbi novog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na osposobljenosti za rekreacijska plovila usuglasila oko svih načela u tom dijelu izmjene Pravilnika, te su u skladu sa time i izrađene odredbe tog dijela prijedloga Pravilnika, međutim preostale dvije radne podskupine nisu još u potpunosti usuglasile sve promjene, pa je stoga to i razlog radi kojeg još uvijek nisu u postupak javnog savjetovanja upućene odredbe novog Pravilnika – pojašnjavaju iz Ministarstva.

Radi se po starom pravilniku

No, što se tiče jahti, novi Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama je stupio na snagu 1. veljače 2020. Nautičari nas uvjeravaju da ovaj put njime nije obuhvaćeno stjecanje svjedodžbi za jahte, nego je rečeno da će se to obuhvatiti kroz novi Pravilnik o svjedodžbama. Sve do sad radi se po starom pravilniku, za koji misle da je van snage.

Iz Ministarstva pak tvrde da je netočno da su odredbe starog Pravilnika van snage.  

– Naime, člankom 48. stavkom 1. točkama 1. i 2. prijelaznih i završnih odredbama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama (NN 13/20) propisano je kako stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o brodicama i jahtama NN br. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017, 8/2020), osim:

1. odredbi Glave II.a PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I ČLANOVA POSADE RIBARSKIH BRODICA, (članci 8a. i 8b) koje ostaju na snazi do donošenja posebnih propisa kojim se uređuju zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca,

2. odredbi članka 4., stavak 2., 3., 4. i 8., Glave IX. POSADA BRODICE (članci 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 68.a, 68.b, 68.c, 68.d, 68.e), Glave XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (članci 86., 87., 88., 90., 91., 96., 98.), Dodatka 6., Dodatka 7., Dodatka 8., Dodatka 9., Dodatka 10., Dodatka 11., te članci 35., 36. i 37. prijelaznih i završnih odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 57/06), koje ostaju na snazi do donošenja posebnih propisa kojim se uređuju zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca;

Dakle, iz navedene odredbe je razvidno kako odredbe ranijeg propisa vezane uz posadu brodica i jahti ostaju na snazi do donošenja novog Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca – pojašnjavaju iz Ministarstva mora.

Intervju

Kolumna

Lifestyle

Foto / video