O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Objavljen je Pravilnik o stručnom osposobljavanju pomorskih i lučkih redara

Uz Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, na e-Savjetovanju je upravo objavljen Pravilnik o stručnom osposobljavanju pomorskih i lučkih redara.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provođenja i program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi koje će obavljati pomorski redar i čuvar zaštićenih dijelova prirode te za obavljanje poslova nadzora nad provedbom reda u luci otvorenoj za javni promet koje će obavljati lučki redar.

Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalnu provedbu:

– nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru

– nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru unutar zaštićenog dijela prirode

– nadzora nad provedbom pravilnika o redu u luci

– druge poslove određene odlukom o redu na pomorskom dobru

– druge poslove određene pravilnikom o redu u luci.

Kandidat je osoba koju je jedinica lokalne ustanove, javna ustanova koja upravlja zaštićenim dijelom prirode i lučka uprava predložila za stručno osposobljavanje.

Lučki redar je ovlašteni službenik lučke uprave koji je osposobljen za obavljanje poslova nadzora nad provedbom reda u luci otvorenoj za javni promet na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i ovog Pravilnika.

Pomorski redar je ovlašteni službenik upravnog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno ovlašteni službenik čuvarske službe javne ustanove koja upravlja zaštićenim dijelom prirode, koji je osposobljen za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i ovog Pravilnika.

Stručno osposobljavanje pomorskih i lučkih redara organizira i provodi Ministarstvo mora prometa i infrastrukture.

Ministarstvo određuje mjesto i datum održavanja stručnog osposobljavanja Objavom na službenoj internet stranici Ministarstva.

Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode i lučke uprave Ministarstvu predlažu popis službenike koji će polaziti program stručnog osposobljavanja.

Ministarstvo predložene kandidate raspoređuje po grupama od najmanje 5 kandidata  i poziva u termine održavanja stručnog osposobljavanja, najkasnije sedam dana prije početka nastave.

Ostale detalje o osposobljavanju za pomorske i lučke redare možete provjeriti OVDJE.

Uz Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, na e-Savjetovanju je upravo objavljen Pravilnik o stručnom osposobljavanju pomorskih i lučkih redara.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provođenja i program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi koje će obavljati pomorski redar i čuvar zaštićenih dijelova prirode te za obavljanje poslova nadzora nad provedbom reda u luci otvorenoj za javni promet koje će obavljati lučki redar.

Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalnu provedbu:

– nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru

– nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru unutar zaštićenog dijela prirode

– nadzora nad provedbom pravilnika o redu u luci

– druge poslove određene odlukom o redu na pomorskom dobru

– druge poslove određene pravilnikom o redu u luci.

Kandidat je osoba koju je jedinica lokalne ustanove, javna ustanova koja upravlja zaštićenim dijelom prirode i lučka uprava predložila za stručno osposobljavanje.

Lučki redar je ovlašteni službenik lučke uprave koji je osposobljen za obavljanje poslova nadzora nad provedbom reda u luci otvorenoj za javni promet na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i ovog Pravilnika.

Pomorski redar je ovlašteni službenik upravnog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno ovlašteni službenik čuvarske službe javne ustanove koja upravlja zaštićenim dijelom prirode, koji je osposobljen za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i ovog Pravilnika.

Stručno osposobljavanje pomorskih i lučkih redara organizira i provodi Ministarstvo mora prometa i infrastrukture.

Ministarstvo određuje mjesto i datum održavanja stručnog osposobljavanja Objavom na službenoj internet stranici Ministarstva.

Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode i lučke uprave Ministarstvu predlažu popis službenike koji će polaziti program stručnog osposobljavanja.

Ministarstvo predložene kandidate raspoređuje po grupama od najmanje 5 kandidata  i poziva u termine održavanja stručnog osposobljavanja, najkasnije sedam dana prije početka nastave.

Ostale detalje o osposobljavanju za pomorske i lučke redare možete provjeriti OVDJE.

Intervju

Kolumna

Lifestyle

Foto / video