O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Lučke kapetanije više neće obavljati neke poslove: Nova pravila za pomorske knjižice i prijavu na mirovinsko i zdravstveno

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je 23. veljače novi Pravilnik o pomorskim i brodarskim knjižicama te postupcima i načinima prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje. Osim očite promjene u kojoj je Ministarstvo Olega Butkovića odlučilo u jedan pravilnik objediniti propise koji se odnose na pomorce i na brodarce, novi Pravilnik donosi niz novosti za pomorce kada su u pitanju pomorske knjižice, načini prijave podataka o plovidbenoj službi, kao i načini prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Kako smo već naveli, novi pravilnik se po prvi puta odnosi i na brodarce, koji rade u bilo kojem svojstvu na plovilima i objektima unutarnje plovidbe. Pravilnikom su određeni sadržaj i zahtjevi za izdavanje brodarske knjižice, kao i sva ostala relevantna pravila za brodarce.

Međutim, vratimo se na izmjene koje novi pravilnik donosi za pomorce.

Pomorske knjižice

Za početak, u novom pravilniku više nije uvjet da valjanost svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje pomorske knjižice, ne smije biti kraća od 6 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva. Drugim riječima, uz osobnu iskaznicu ili drugu ispravu te dvije fotografije, uz zahtjev za izdavanje pomorske knjižice potrebno priložiti svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, no više nema uvjeta o njezinoj valjanosti.

Mijenja se i sadržaj pomorske knjižice, pa tako prema novom pravilniku, dio pomorske knjižice više neće biti sljedeći podaci (razloge nekih izmjena pronaći ćete niže u tekstu):

1. prebivalište vlasnika pomorske knjižice;
2. naziv tijela koje je izdalo pomorsku knjižicu;
3. ime i prezime te potpis osobe ovlaštene za izdavanje pomorske knjižice;
4. podaci o krvnoj grupi, RH faktoru i preosjetljivost na lijekove, serume i cjepiva imatelja pomorske knjižice;
5. podaci o oduzimanju svjedodžbe o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti (upisuju se podaci o oduzimanju svjedodžbe s naznakom koje je tijelo, kada, pod kojim brojem i za koje vrijeme, donijelo rješenje o oduzimanju svjedodžbe, serijski broj i datum izdavanja oduzete svjedodžbe, te naziv tijela koje ga je izdalo).

No, ne brinite – nećete morati mijenjati svoju pomorsku knjižicu. Pomorske knjižice i identifikacijske isprave pomorca izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do isteka roka valjanosti.

Prijava i ovjera podataka o plovidbenoj službi

Razlog zašto u pomorskoj knjižici više neće biti navedeni podaci o tijelu koje je izdalo knjižicu (lučka kapetanija), kao ni ovlaštenoj osobi, je taj što lučke kapetanije više neće unositi ni ovjeravati podatke o plovidbenoj službi.

Naime, prema novom pravilniku, podaci o plovidbenoj službi za pomorce u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi koje je u zadanom roku u sustav CIMIS prijavio zapovjednik (u nacionalnoj plovidbi), brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik, automatski će se smatrati ovjerenima te više nije potrebno isto ovjeravati u lučkoj kapetaniji. Isto vrijedi i kod promjene svojstva ukrcaja i radnog mjesta.

Jedna bitna stvar se mijenja za pomorce u međunarodnoj plovidbi koji se ukrcavaju samostalno, odnosno koje ne ukrcava brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik. Naime, ovi pomorci morat će svoje podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju unijeti samostalno u sustav ePomorac, zajedno sa svim potrebnim dokumentima, ne kasnije od deset dana od ukrcaja odnosno iskrcaja. Isto vrijedi i kod promjene svojstva ukrcaja i radnog mjesta. Nadležna lučka kapetanija ovjeravat će unesene podatke do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Nadležne lučke kapetanije će do 30. lipnja 2024. godine u sustav CIMIS unositi podatke o promjeni svojstva ukrcaja i radnog mjesta za sve pomorce, kao i podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju pomorcima u nacionalnoj plovidbi te pomorcima u međunarodnoj plovidbi koji se ukrcavaju samostalno.

Dani izvan plovidbe

Novim pravilnikom konačno su jasnije definirani svi dani izvan plovidbe koji se pribrajaju broju dana plovidbene službe za potrebe godišnjeg obračuna poreza na dohodak. To uključuje sljedeće:

1. dani koje je član posade proveo na putu od mjesta prebivališta ili mjesta prijavljenog boravišta do mjesta ukrcaja i dani koje je proveo na povratnom putovanju;
2. dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku;
3. dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu;
4. dani koje je proveo na stručnoj izobrazbi u inozemstvu;
5. dani koje je proveo na stručnoj izobrazbi u tuzemstvu;
6. dani do isteka ugovora o radu koji nisu ostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara;
7. dani koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga;
8. dani koji u prethodnoj godini nisu uračunati u 183 dana (dani plovidbe i dodatni dani iz točke 1. do 7. ovoga stavka).

Za pomorce u međunarodnoj plovidbi koje ukrcava brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik, podatke o danima izvan plovidbe u CIMIS dužan je unijeti brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik najkasnije do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu.

S druge strane, pomorci koje ne ukrcava brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik dužni su neposredno po pojedinom događaju, a najkasnije do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu, u sustav ePomorac unijeti podatke i priložiti dokumente u elektronskom obliku kojima se dokazuju dani izvan plovidbe.

Način prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Međutim, iako lučke kapetanije više neće vršiti prijavu i ovjeru plovidbene službe, to ne znači da se više nećete morati javljati u svoju lučku kapetaniju nakon iskrcaja.

Ukratko, ovaj dio zakona ostao je više-manje isti.

Naime, ako je vaš poslodavac, brodar i kompanija strana pravna ili fizička osoba, uz uvjete da plovite u međunarodnoj plovidbi na brodu pod zastavom treće države i niste osigurani u toj državi, ili plovite na brodu pod zastavom EU ili EGP država te posjedujete A1 potvrdu, prijavu na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje vrši nadležna lučka kapetanija (naravno, uz uvjet da imate prebivalište ili uobičajeno boravište u RH).

Prijavu na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje vrši poslodavac ukoliko je vaš poslodavac, brodar ili kompanija hrvatska pravna ili fizička osoba u sljedećim slučajevima:
ako plovite u međunarodnoj plovidbi na brodu pod zastavom Republike Hrvatske;
ako plovite u međunarodnoj plovidbi na brodu pod zastavom druge EU ili EGP države te posjedujete A1 potvrdu;
ako plovite u međunarodnoj plovidbi na brodu pod zastavom treće države;
ukoliko ste državljanin druge EU ili EGP države te plovite na brodu pod zastavom Republike Hrvatske i ne posjedujete potvrdu A1.

Za pomorce ukrcane na jahte u međunarodnoj plovidbi koje viju zastavu Hrvatske, prijavu vrši nadležna lučka kapetanija ako pomorac ima prebivalište ili uobičajeno boravište u RH te je njegov poslodavac strana fizička osoba; te u slučaju da pomorac ima prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj EU ili EGP državi različitoj od države prebivališta ili uobičajenog boravišta poslodavca.

Nadležna lučka kapetanija će, u roku od 24 sata od prijave ukrcaja ili iskrcaja pomorca, putem sustava CIMIS, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti odgovarajuće prijave i odjave pomorca na obvezno mirovinsko osiguranje.

Također, ponavljamo jednu stavku pravilnika koja je postojala i u starom pravilniku. Prijava odnosno odjava pomorca na obvezno mirovinsko osiguranje smatra se ujedno prijavom odnosno odjavom na obvezno zdravstveno osiguranje.

Međutim, iz iskustva koja su nam javili pomorci znamo da to često nije bilo tako, već se za prijavu odnosno odjavu na obvezno zdravstveno osiguranje od pomoraca često traži ispunjavanje zastarjelih formulara. Nadamo se da će se primjenom novog pravilnika i ovaj postupak konačno automatizirati.

Ovo su ukratko sve važne izmjene koje donosi novi pravilnik.


Naravno, ostavljamo i poveznice:


NOVI PRAVILNIK o pomorskim i brodarskim knjižicama te postupcima i načinu prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje


STARI PRAVILNIK o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je 23. veljače novi Pravilnik o pomorskim i brodarskim knjižicama te postupcima i načinima prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje. Osim očite promjene u kojoj je Ministarstvo Olega Butkovića odlučilo u jedan pravilnik objediniti propise koji se odnose na pomorce i na brodarce, novi Pravilnik donosi niz novosti za pomorce kada su u pitanju pomorske knjižice, načini prijave podataka o plovidbenoj službi, kao i načini prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Kako smo već naveli, novi pravilnik se po prvi puta odnosi i na brodarce, koji rade u bilo kojem svojstvu na plovilima i objektima unutarnje plovidbe. Pravilnikom su određeni sadržaj i zahtjevi za izdavanje brodarske knjižice, kao i sva ostala relevantna pravila za brodarce.

Međutim, vratimo se na izmjene koje novi pravilnik donosi za pomorce.

Pomorske knjižice

Za početak, u novom pravilniku više nije uvjet da valjanost svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje pomorske knjižice, ne smije biti kraća od 6 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva. Drugim riječima, uz osobnu iskaznicu ili drugu ispravu te dvije fotografije, uz zahtjev za izdavanje pomorske knjižice potrebno priložiti svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, no više nema uvjeta o njezinoj valjanosti.

Mijenja se i sadržaj pomorske knjižice, pa tako prema novom pravilniku, dio pomorske knjižice više neće biti sljedeći podaci (razloge nekih izmjena pronaći ćete niže u tekstu):

1. prebivalište vlasnika pomorske knjižice;
2. naziv tijela koje je izdalo pomorsku knjižicu;
3. ime i prezime te potpis osobe ovlaštene za izdavanje pomorske knjižice;
4. podaci o krvnoj grupi, RH faktoru i preosjetljivost na lijekove, serume i cjepiva imatelja pomorske knjižice;
5. podaci o oduzimanju svjedodžbe o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti (upisuju se podaci o oduzimanju svjedodžbe s naznakom koje je tijelo, kada, pod kojim brojem i za koje vrijeme, donijelo rješenje o oduzimanju svjedodžbe, serijski broj i datum izdavanja oduzete svjedodžbe, te naziv tijela koje ga je izdalo).

No, ne brinite – nećete morati mijenjati svoju pomorsku knjižicu. Pomorske knjižice i identifikacijske isprave pomorca izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do isteka roka valjanosti.

Prijava i ovjera podataka o plovidbenoj službi

Razlog zašto u pomorskoj knjižici više neće biti navedeni podaci o tijelu koje je izdalo knjižicu (lučka kapetanija), kao ni ovlaštenoj osobi, je taj što lučke kapetanije više neće unositi ni ovjeravati podatke o plovidbenoj službi.

Naime, prema novom pravilniku, podaci o plovidbenoj službi za pomorce u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi koje je u zadanom roku u sustav CIMIS prijavio zapovjednik (u nacionalnoj plovidbi), brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik, automatski će se smatrati ovjerenima te više nije potrebno isto ovjeravati u lučkoj kapetaniji. Isto vrijedi i kod promjene svojstva ukrcaja i radnog mjesta.

Jedna bitna stvar se mijenja za pomorce u međunarodnoj plovidbi koji se ukrcavaju samostalno, odnosno koje ne ukrcava brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik. Naime, ovi pomorci morat će svoje podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju unijeti samostalno u sustav ePomorac, zajedno sa svim potrebnim dokumentima, ne kasnije od deset dana od ukrcaja odnosno iskrcaja. Isto vrijedi i kod promjene svojstva ukrcaja i radnog mjesta. Nadležna lučka kapetanija ovjeravat će unesene podatke do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Nadležne lučke kapetanije će do 30. lipnja 2024. godine u sustav CIMIS unositi podatke o promjeni svojstva ukrcaja i radnog mjesta za sve pomorce, kao i podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju pomorcima u nacionalnoj plovidbi te pomorcima u međunarodnoj plovidbi koji se ukrcavaju samostalno.

Dani izvan plovidbe

Novim pravilnikom konačno su jasnije definirani svi dani izvan plovidbe koji se pribrajaju broju dana plovidbene službe za potrebe godišnjeg obračuna poreza na dohodak. To uključuje sljedeće:

1. dani koje je član posade proveo na putu od mjesta prebivališta ili mjesta prijavljenog boravišta do mjesta ukrcaja i dani koje je proveo na povratnom putovanju;
2. dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku;
3. dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu;
4. dani koje je proveo na stručnoj izobrazbi u inozemstvu;
5. dani koje je proveo na stručnoj izobrazbi u tuzemstvu;
6. dani do isteka ugovora o radu koji nisu ostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara;
7. dani koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga;
8. dani koji u prethodnoj godini nisu uračunati u 183 dana (dani plovidbe i dodatni dani iz točke 1. do 7. ovoga stavka).

Za pomorce u međunarodnoj plovidbi koje ukrcava brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik, podatke o danima izvan plovidbe u CIMIS dužan je unijeti brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik najkasnije do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu.

S druge strane, pomorci koje ne ukrcava brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik dužni su neposredno po pojedinom događaju, a najkasnije do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu, u sustav ePomorac unijeti podatke i priložiti dokumente u elektronskom obliku kojima se dokazuju dani izvan plovidbe.

Način prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Međutim, iako lučke kapetanije više neće vršiti prijavu i ovjeru plovidbene službe, to ne znači da se više nećete morati javljati u svoju lučku kapetaniju nakon iskrcaja.

Ukratko, ovaj dio zakona ostao je više-manje isti.

Naime, ako je vaš poslodavac, brodar i kompanija strana pravna ili fizička osoba, uz uvjete da plovite u međunarodnoj plovidbi na brodu pod zastavom treće države i niste osigurani u toj državi, ili plovite na brodu pod zastavom EU ili EGP država te posjedujete A1 potvrdu, prijavu na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje vrši nadležna lučka kapetanija (naravno, uz uvjet da imate prebivalište ili uobičajeno boravište u RH).

Prijavu na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje vrši poslodavac ukoliko je vaš poslodavac, brodar ili kompanija hrvatska pravna ili fizička osoba u sljedećim slučajevima:
ako plovite u međunarodnoj plovidbi na brodu pod zastavom Republike Hrvatske;
ako plovite u međunarodnoj plovidbi na brodu pod zastavom druge EU ili EGP države te posjedujete A1 potvrdu;
ako plovite u međunarodnoj plovidbi na brodu pod zastavom treće države;
ukoliko ste državljanin druge EU ili EGP države te plovite na brodu pod zastavom Republike Hrvatske i ne posjedujete potvrdu A1.

Za pomorce ukrcane na jahte u međunarodnoj plovidbi koje viju zastavu Hrvatske, prijavu vrši nadležna lučka kapetanija ako pomorac ima prebivalište ili uobičajeno boravište u RH te je njegov poslodavac strana fizička osoba; te u slučaju da pomorac ima prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj EU ili EGP državi različitoj od države prebivališta ili uobičajenog boravišta poslodavca.

Nadležna lučka kapetanija će, u roku od 24 sata od prijave ukrcaja ili iskrcaja pomorca, putem sustava CIMIS, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti odgovarajuće prijave i odjave pomorca na obvezno mirovinsko osiguranje.

Također, ponavljamo jednu stavku pravilnika koja je postojala i u starom pravilniku. Prijava odnosno odjava pomorca na obvezno mirovinsko osiguranje smatra se ujedno prijavom odnosno odjavom na obvezno zdravstveno osiguranje.

Međutim, iz iskustva koja su nam javili pomorci znamo da to često nije bilo tako, već se za prijavu odnosno odjavu na obvezno zdravstveno osiguranje od pomoraca često traži ispunjavanje zastarjelih formulara. Nadamo se da će se primjenom novog pravilnika i ovaj postupak konačno automatizirati.

Ovo su ukratko sve važne izmjene koje donosi novi pravilnik.


Naravno, ostavljamo i poveznice:


NOVI PRAVILNIK o pomorskim i brodarskim knjižicama te postupcima i načinu prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje


STARI PRAVILNIK o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje

Intervju

Kolumna

Lifestyle

Foto / video