O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Riječki škver u opasnoj utrci s vremenom za kanadsku Algomu

Ništa se dramatično nije dogodilo nakon epizode s neobjavljivanjem najavljenog javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju trećemajske tvrtke kćeri 3. maj Rijeka 1905. Nadzorni odbor riječkog brodogradilišta održao je jučer svoju sjednicu sa samo ovom točkom dnevnog reda, nakon koje je zaključeno da će ovo tijelo preuzeti na sebe aktivnosti vezane uz objavu poziva potencijalnim interesentima, piše Novi list.

Predsjednik Nadzornog odbora 3. maja Juraj Šoljić ovog puta nije htio precizirati novi datum objave, poučen, kako je objasnio, lošim iskustvom da je objava javnog poziva već bila najavljena i determinirana za 28. veljače, što trećemajska Uprava nije uspjela realizirati. Šoljić je samo zaključio da će poziv zainteresiranim investitorima u riječku brodogradnju ići odmah čim se usuglasi i dogovori prostor za objavu u domaćim glasilima i jednom inozemnom glasilu.

Javni poziv

Javni poziv za iskaz interesa za kupnju 100-postotnog udjela u povezanom društvu 3. maj Rijeka 1905 neobvezujući je, ali i sastavna odrednica plana kriznog upravljanja matičnim brodogradilištem što je, opet, bio uvjet koji su resorna ministarstva i Vlada “uglavili” kad su koncem listopada prošle godine donijeli odluku o davanju državnih jamstava za novi kredit 3. maju u iznosu od 23,45 milijuna eura, bez čega se novogradnja 527 ne bi uspjela završiti.

Riječ je o 225 metara dugačkom brodu Algoma Endeavour, koji je prije dvadesetak dana porinut u more, a ugovoren je s kanadskim brodarom Algoma Corporation. Ugovorom je određeno da Kanađani brod plaćaju na isporuci dok troškovi njegove izgradnje i opremanja u riječkom brodogradilištu financiraju iz kredita. Prvi kredit za tu namjenu trećemajci su dobili u ljeto 2022. godine, a radilo se o iznosu od 31,5 milijuna kanadskih dolara i 23,5 milijuna eura što je ujedno i ugovorna cijena ovog broda, navodi Novi list.

Trećemajci su u opasnoj utrci s vremenom s obzirom na to da je ugovorni rok za isporuku ove novogradnje Kanađanima sredina lipnja, a eventualno pomicanje termina povlači za sobom rizik penalizacije brodogradilišta zbog kašnjenja. Tu je i posao na gradnji pontona za obnovu Doka 11 u brodogradilištu Viktor Lenac s kojim trećemajci također trebaju žuriti kako bi najveći dok u Lencu čim prije bio ponovno vraćen u funkciju.

Završetak pontona

Tim više što se treba imati u vidu da pontone, nakon što se fizički završe u 3. maju, treba još ugraditi u dok, što je posao koji iziskuje dodatnih nekoliko tjedana vremena. Zadnje najave idu u pravcu da bi jedan ponton mogao biti isporučen u svibnju ove godine, dok se završetak drugog pontona u 3. maju očekuje nešto kasnije, tijekom ljetnih mjeseci.

Do primopredaje samoiskrcavajućeg broda za prijevoz rasutog tereta preostaje za odraditi i posao na punoj operativnosti tvrtke kćeri s obzirom na to da matični 3. maj ima evidentiran negativni kapital od gotovo 106 milijuna eura koje je nemoguće financijski “popeglati” tako da je jedina šansa u prijenosu djelatnosti i koncesije na to povezano društvo, 3. maj 1905.

Proces prodaje ove tvrtke kćeri, koji će otpočeti inicijalnim “ispipavanjem” interesa kod potencijalnih ulagača, nešto je što ima svoj, uvjetno rečeno, uobičajeni hodogram i zahtijevat će vremena i truda, dok se, istovremeno, u tom međurazdoblju 3. maj Rijeka 1905 treba odmaknuti od toga da se vodi samo “na papiru” nego da stvarno počne s radom, kako se ne bi izgubio kontinuitet proizvodnih procesa. Pritom valja kirurški pažljivo posložiti kockice da bi procesi u novom 3. maju 1905 počele funkcionirati na održivim osnovama – od poslova koji će se prebaciti ili ugovoriti na tvrtku kćer do same strukture i broja zaposlenih.

Ništa se dramatično nije dogodilo nakon epizode s neobjavljivanjem najavljenog javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju trećemajske tvrtke kćeri 3. maj Rijeka 1905. Nadzorni odbor riječkog brodogradilišta održao je jučer svoju sjednicu sa samo ovom točkom dnevnog reda, nakon koje je zaključeno da će ovo tijelo preuzeti na sebe aktivnosti vezane uz objavu poziva potencijalnim interesentima, piše Novi list.

Predsjednik Nadzornog odbora 3. maja Juraj Šoljić ovog puta nije htio precizirati novi datum objave, poučen, kako je objasnio, lošim iskustvom da je objava javnog poziva već bila najavljena i determinirana za 28. veljače, što trećemajska Uprava nije uspjela realizirati. Šoljić je samo zaključio da će poziv zainteresiranim investitorima u riječku brodogradnju ići odmah čim se usuglasi i dogovori prostor za objavu u domaćim glasilima i jednom inozemnom glasilu.

Javni poziv

Javni poziv za iskaz interesa za kupnju 100-postotnog udjela u povezanom društvu 3. maj Rijeka 1905 neobvezujući je, ali i sastavna odrednica plana kriznog upravljanja matičnim brodogradilištem što je, opet, bio uvjet koji su resorna ministarstva i Vlada “uglavili” kad su koncem listopada prošle godine donijeli odluku o davanju državnih jamstava za novi kredit 3. maju u iznosu od 23,45 milijuna eura, bez čega se novogradnja 527 ne bi uspjela završiti.

Riječ je o 225 metara dugačkom brodu Algoma Endeavour, koji je prije dvadesetak dana porinut u more, a ugovoren je s kanadskim brodarom Algoma Corporation. Ugovorom je određeno da Kanađani brod plaćaju na isporuci dok troškovi njegove izgradnje i opremanja u riječkom brodogradilištu financiraju iz kredita. Prvi kredit za tu namjenu trećemajci su dobili u ljeto 2022. godine, a radilo se o iznosu od 31,5 milijuna kanadskih dolara i 23,5 milijuna eura što je ujedno i ugovorna cijena ovog broda, navodi Novi list.

Trećemajci su u opasnoj utrci s vremenom s obzirom na to da je ugovorni rok za isporuku ove novogradnje Kanađanima sredina lipnja, a eventualno pomicanje termina povlači za sobom rizik penalizacije brodogradilišta zbog kašnjenja. Tu je i posao na gradnji pontona za obnovu Doka 11 u brodogradilištu Viktor Lenac s kojim trećemajci također trebaju žuriti kako bi najveći dok u Lencu čim prije bio ponovno vraćen u funkciju.

Završetak pontona

Tim više što se treba imati u vidu da pontone, nakon što se fizički završe u 3. maju, treba još ugraditi u dok, što je posao koji iziskuje dodatnih nekoliko tjedana vremena. Zadnje najave idu u pravcu da bi jedan ponton mogao biti isporučen u svibnju ove godine, dok se završetak drugog pontona u 3. maju očekuje nešto kasnije, tijekom ljetnih mjeseci.

Do primopredaje samoiskrcavajućeg broda za prijevoz rasutog tereta preostaje za odraditi i posao na punoj operativnosti tvrtke kćeri s obzirom na to da matični 3. maj ima evidentiran negativni kapital od gotovo 106 milijuna eura koje je nemoguće financijski “popeglati” tako da je jedina šansa u prijenosu djelatnosti i koncesije na to povezano društvo, 3. maj 1905.

Proces prodaje ove tvrtke kćeri, koji će otpočeti inicijalnim “ispipavanjem” interesa kod potencijalnih ulagača, nešto je što ima svoj, uvjetno rečeno, uobičajeni hodogram i zahtijevat će vremena i truda, dok se, istovremeno, u tom međurazdoblju 3. maj Rijeka 1905 treba odmaknuti od toga da se vodi samo “na papiru” nego da stvarno počne s radom, kako se ne bi izgubio kontinuitet proizvodnih procesa. Pritom valja kirurški pažljivo posložiti kockice da bi procesi u novom 3. maju 1905 počele funkcionirati na održivim osnovama – od poslova koji će se prebaciti ili ugovoriti na tvrtku kćer do same strukture i broja zaposlenih.

Intervju

Kolumna

Lifestyle

Foto / video