O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Array

Plovput – smijenjen direktor

U petak je održan zbor radnika koji je unaprijed najavljen, a poklopio se sa sjednicom Nadzornog odbora (koja je sazvana večer prije toga) na kojoj je izvršena smjena direktora te je raspisan natječaj za odabir novog.

Na zboru je predsjedavajući N. Melvan osudio takav način sazivanja sjednice NO te je zaključeno da će se odmah po izboru novog direktora (natjačaj traje 15 dana) zatražiti sastanak s novoizabranim. Naime, istaknuto je da Radničko vijeće u proteklih šest mjeseci imao lošu suradnju s direktorom, pa su morali tražiti odgovore na svoja pitanja putem radničkog predstavnika u Nadzornom odboru.

Među neriješenim pitanjima su: povećanje broja zaposlenih, loša sistematizacija i nagrađivanje, nepostojanje razvojnog plana …

sph.hr

U petak je održan zbor radnika koji je unaprijed najavljen, a poklopio se sa sjednicom Nadzornog odbora (koja je sazvana večer prije toga) na kojoj je izvršena smjena direktora te je raspisan natječaj za odabir novog.

Na zboru je predsjedavajući N. Melvan osudio takav način sazivanja sjednice NO te je zaključeno da će se odmah po izboru novog direktora (natjačaj traje 15 dana) zatražiti sastanak s novoizabranim. Naime, istaknuto je da Radničko vijeće u proteklih šest mjeseci imao lošu suradnju s direktorom, pa su morali tražiti odgovore na svoja pitanja putem radničkog predstavnika u Nadzornom odboru.

Među neriješenim pitanjima su: povećanje broja zaposlenih, loša sistematizacija i nagrađivanje, nepostojanje razvojnog plana …

sph.hr

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video