O nama Marketing   |   Kontakt   |   English

Poskupljuje tranzit kroz Panamski kanal

Brodari će uskoro morati plaćati veće naknade za tranzit ključnim plovnim putem – Panamskim kanalom. Naime, Vlada Republike Paname odobrila je izmjene i dopune strukture naknada, koje je predložio Upravni odbor Panamskog kanala.

S ovim odobrenjem, Panamski kanal će imati pojednostavljenu strukturu naknada, a broj tarifa smanjit će se sa 430 na manje od 60, donosi Splash247.

“Cilj ovog prijedloga je ojačati strukturu naknade za tranzit kanalom na način koji je u skladu s vrijednosti usluge tranzita Kanalom, istovremeno pružajući korisnicima veći uvid i pouzdanost”, rekao je administrator Panamskog kanala Ricaurte Vásquez Morales.

Za tranzit plovila u balastu, za sve tržišne segmente osim kontejnerskih brodova, naknada za prolaz obračunavat će se primjenom 85% naknade za tranzit nakrcanog broda, umjesto prvotno predloženih 90%.

Za kontejnerske brodove, naknada za prazne kontejnere postupno će se smanjivati do 2025. godine, i to na 2 USD po TEU u 2023. godini, 4 USD po TEU u 2024. i 6 USD po TEU u 2025. godini, umjesto 5 USD, 6,50 USD i 8 USD koji su prvobitno bili predloženi za svaku godinu.

Sve ostale tarife uvodit će se postupno od siječnja 2023. do siječnja 2025. na izvorno predloženim razinama, uključujući predložene izmjene “programa vjernosti” za kontejnerske brodove, koji će se postupno ukinuti do siječnja 2025. Poticaji za povratna putovanja koji se primjenjuju na kontejnerske brodove i brodove za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (LNG) bit će ukinuti do siječnja 2023., kada na snagu stupa nova struktura.

Panamske vlasti, koje nastoje povećati prihode u vrijeme kada većina brodskih sektora uživa sve veće bogatstvo, odlučile su zorno prekopirati ono što se dogodilo u Egiptu ove godine, kada su vlasti Sueskog kanala odlučile primijeniti dva brza povećanja naknada za tranzit.

Brodari će uskoro morati plaćati veće naknade za tranzit ključnim plovnim putem – Panamskim kanalom. Naime, Vlada Republike Paname odobrila je izmjene i dopune strukture naknada, koje je predložio Upravni odbor Panamskog kanala.

S ovim odobrenjem, Panamski kanal će imati pojednostavljenu strukturu naknada, a broj tarifa smanjit će se sa 430 na manje od 60, donosi Splash247.

“Cilj ovog prijedloga je ojačati strukturu naknade za tranzit kanalom na način koji je u skladu s vrijednosti usluge tranzita Kanalom, istovremeno pružajući korisnicima veći uvid i pouzdanost”, rekao je administrator Panamskog kanala Ricaurte Vásquez Morales.

Za tranzit plovila u balastu, za sve tržišne segmente osim kontejnerskih brodova, naknada za prolaz obračunavat će se primjenom 85% naknade za tranzit nakrcanog broda, umjesto prvotno predloženih 90%.

Za kontejnerske brodove, naknada za prazne kontejnere postupno će se smanjivati do 2025. godine, i to na 2 USD po TEU u 2023. godini, 4 USD po TEU u 2024. i 6 USD po TEU u 2025. godini, umjesto 5 USD, 6,50 USD i 8 USD koji su prvobitno bili predloženi za svaku godinu.

Sve ostale tarife uvodit će se postupno od siječnja 2023. do siječnja 2025. na izvorno predloženim razinama, uključujući predložene izmjene “programa vjernosti” za kontejnerske brodove, koji će se postupno ukinuti do siječnja 2025. Poticaji za povratna putovanja koji se primjenjuju na kontejnerske brodove i brodove za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (LNG) bit će ukinuti do siječnja 2023., kada na snagu stupa nova struktura.

Panamske vlasti, koje nastoje povećati prihode u vrijeme kada većina brodskih sektora uživa sve veće bogatstvo, odlučile su zorno prekopirati ono što se dogodilo u Egiptu ove godine, kada su vlasti Sueskog kanala odlučile primijeniti dva brza povećanja naknada za tranzit.

Intervju

Kolumna

Lifestyle

Foto / video